Akreditifli ödemenin ticari taraflara sağladığı faydalar nelerdir?

İthalatçı firmalar açısından akreditifin en önemli avantajı genellikle peşin ödeme talep edilen pazarlardan akreditif ile peşin ödeme yapmaksızın ürün ithal edebilmektir. Böylece ithalatçı firmalar ödeme yapmak için zaman kazanmaktadırlar.

Mal mukabili ödeme neden tercih edilir?

Mal Mukabili Ödeme Alıcı ödeme yapmadan malları teslim aldığı için bu ödeme şeklinde temel risk ihracatçı üzerindedir. İhracatçı ve ithalatçı arasında güvene dayalı bir ilişkinin bulunması durumunda tercih edilebilecek bir ödeme yöntemidir.

Akreditifin ihracatçıya sağladığı faydalar nelerdir?

Akreditif kullanarak ihracatçı firmalar ithalatçının iflas etme riskinden kurtulmakta, bunun yerine çok daha güvenilir kurumlar olan amir bankaların iflas etme riskini üstlenmektedirler. Teyitli akreditif mekanizması ile ihracatçı firmalar ithalatçı firmaların ülke riskinden de korunabilmektedirler.

Mal mukabili ne demek?

Açık Hesap (Mal Mukabil) ihracatçının, fatura ile birlikte yükleme dokümanlarını direkt veya mallarla beraber ithalatçıya gönderdiği; ithalatçının ise ödeme yapmadan önce gümrüklerden malı çekebildiği ödeme şeklidir.

Akreditifin özellikleri nedir?

Akreditifi satıcının teslim şartlarının yerine getirilmesi şartıyla tüm masrafları eksiksiz olarak karşılayacağı sözünü veren bir bankadan teslim aldığı ticarî bir belge olarak da tanımlayabiliriz. Alıcının alım işleminde ödeme yapmasının mümkün olmadığı durumlarda, banka, ödenmemiş miktarı sigorta kapsamına alır.

Özelliği olan akreditifler nelerdir?

Özelliklerine Göre Akreditif Türleri

  • a) Kabili Rücu (Dönülebilir) Akreditif (Revocable L/C)
  • b) Gayri kabili Rücu (Dönülemez) Akreditif (Irrevocable L/C)
  • c) Teyitsiz Akreditif (Unconfirmed L/C)
  • d) Teyitli Akreditif (Confirmed L/C)
  • e) Rotatif / Döner Akreditif (Revolving L/C)
  • f) Devredilebilir Akreditif (Transferable L/C)

Mal mukabili ödeme ne zaman yapılır?

Bu ödeme şeklinde ihracatçı malları alıcı adına sevk ettikten sonra, malı temsil eden belgeleri ithalatçıya gönderir, bu yüzden ihracatçı ve ithalatçının karşılıklı güven ilişkisi içerisinde olduğu durumlarda tercih edilir.

Dış ticarette peşin ödeme nedir?

Peşin ödeme; mal bedelinin malın fiili ihracatından önce ödenmesi anlamına gelmektedir. Diğer bir ifade ile malların bedeli, ithalatçı tarafından ihracatçıya gerek banka kanalıyla gerekse başka şekillerde malların teslim alınmasından önce peşin olarak ödenir.

Bölünebilir akreditif ne demektir?

İthal edilecek olan malın, ihracatçı tarafından doğrudan sağlanmasına imkân olmayan durumlarda kullanılan ve başka bir ülkeye transferi mümkün olan akreditife nakledilebilir akreditif denmektedir. Devredilir akreditifler kısımlara bölünerek çeşitli ihracatçılara Bölünebilir Akreditif devredilebilirler.

Akreditifli işlemler Uluslararası Ticaret Odası’nın ICC hangi broşürüne dayanılarak yürütülür?

Akreditifli işlemler Milletlerarası Ticaret Odası’nın 500 sayılı “Vesikalı Krediler İçin Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar” isimli broşürüne tabidir. Söz konusu broşür, akreditifte aksi belirtilmemiş ise, tüm taraflar için bağlayıcıdır.

Mal mukabili ödeme nasıl?

Mal mukabili ithalat/ihracat alıcı ile satıcının aralarında yaptıkları anlaşma çerçevesinde gerçekleşen hızlı ve pratik bir yöntemdir. Satıcı yapılan anlaşmaya göre malı alıcıya gönderir ve malın gümrükten alınmasını için gereken sevk belgelerini ya mal ile birlikte ya da banka aracılığıyla alıcıya ulaştırır.

Mal mukabili ödeme nasıl yapılır?

Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods) Bu ödeme şeklinde ithalatçı malı teslim aldıktan sonra mal bedelini ihracatçıya öder. İhracatçı malları alıcı adına sevk ettikten sonra, malı temsil eden belgeleri ithalatçıya, ya doğrudan ya da bedelsiz teslim koşuluyla banka aracılığıyla gönderir.