Aile şiddetine maruz kalanlar ne yapmalı?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan ALO 183 hattı, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan ve desteğe gereksinimi olan kişilere psikolojik, hukuki ve ekonomik alanda danışmanlık sunmakta ve yararlanabilecekleri hizmet kuruluşları konusunda bilgi vermektedir.

Aile içi şiddetin nedir?

Aile içi şiddet, bir aile üyesinin; diğer üyesi veya eski üyesine karşı fiziksel ya da psikolojik olarak hükmetme ya da zarar vermesidir. Fiziksel istismar ve çocuk istismarı; aile içi şiddetinin de bir parçası olabilir.

Aile içi şiddetin bir boşanma nedeni olarak kabulü hangi kanunda geçmektedir?

4320 sayılı kanunun “Genel Gerekçe”sinde şiddet, aileden bir bireyin diğer bireye yönelik fiziki, sö- zel ve duygusal kötü davranışı olarak tanımlanmaktadır. 4320 sayılı kanunun ilk halinde her hangi bir aile bireyi tarafından yapılan şiddeti değil, sadece eşlerden biri tarafından yapılan şiddet konu edinilmek- teydi.

Şönim ne yapar?

ŞÖNİM , uzun adıyla Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi yedi gün yirmi dört saat esası üzerinden hizmet veren bir kuruluştur. Bu merkezlere özellikle kadına yönelik şiddete karşı önleyici, koruyucu, izleyici tedbirler sunulmakta ve takip edilmektedir.

Çocuğa şiddet nelere yol açar?

Şiddet, çocukların korku ve kaygı yaşamasına, asabi olmasına, uyku bozukluklarına, davranışsal ve gelişimsel gerilemelere, fiziksel şikayetlere, düşük benlik saygısına, kendine ve başkalarına karşı güven eksikliğine, uyum sorunlarına, ders başarısızlıklarına, dikkat eksikliğine, iletişim problemlerine, asosyal …

Aile içi şiddetin sonuçları nelerdir?

Tehdit edici atmosferi algılarlar. Ancak sıklıkla kendileri de fiziksel ve/veya ruhsal şiddetin mağduru olurlar. Bazıları tepki olarak uyku bozuklukları, baş ağrısı ve konsantrasyon bozuklukları geliştirirler. Başkaları daha çabuk öfkelenir, sıklıkla üzgündür ya da duygu durumları çok hızlı değişimler gösterir.

Aile içi şiddetin türleri nelerdir?

Genelde 5 alt grupta değerlendirilir.

  1. Fiziksel şiddet: Dövme, tokatlama, tekmeleme, yakma gibi eylemlerin yer aldığı şiddet türü
  2. Cinsel şiddet: Seksüel motivasyona bağlı yapılmış şiddet türü
  3. Duygusal istismar: Sevgi göstermeme, aşağılama, devamlı eleştirme, kıskançlık, reddetme gibi eylemlerin yer aldığı şiddet türü

Uzaklaştırma kararı hangi durumlarda verilir?

Uzaklaştırma kararı, 6284 Sayılı Kanun kapsamında; şiddet gören veya şiddet görme ihtimali olan; yaş, cinsiyet, medeni durum, cinsel yönelim, din, ırk ayrımı yapılmaksızın talepte bulunan kişilere verilir.

Ailesinden şiddet gören bir çocuk ne yapmalı?

* Öncelikle 155, jandarma bölgesinde 156, SHÇEK hattı 183 ve Hürriyet Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na (212) 656 96 96 ya da (549) 656 96 96 ya da bölgedeki çocuk karakoluna ihbarda bulunmak gerekir. * Şikayette bulunacak kişi doğrudan savcılığa ya da çocuk mahkemesine de şikayette gidebilir.