Aile konutuna ipotek konulur mu?

ÖZET : Aile konutunun maliki olan eş tek başına aile konutundaki yaşantıyı güçleştirecek şekilde aile konutunu ayni bir hakla sınırlama yapamaz. Taşınmazın maliki olmayan diğer eşin açık rızası olmadan aile konutu üzerine ipotek konulamaz.

Tapuda aile konutu şerhi nasıl konulur?

Aile konutu şerhi eşlerden birinin istemiyle konulabilir. Bu bakımdan bu şerh özellikle ekonomik açıdan dezavantajlı eşleri aile konutu üzerinde ciddi anlamda söz sahibi yapmıştır. Şerhin konulması talebi taşınmazın bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yapılır.

Banka tapuya nasıl ipotek koyar?

Tarafların istemi üzerine tapu dairesinde resmi senet düzenlenir. Alacaklı bankanın yetkilisine ipotek belgesi verildikten sonra eğer ki banka tarafından suret istenmişse resmi senedin de bir örneği onaylanarak yetkiliye teslim edilir. Son aşamada ise işlem belgeleri parsel dosyasına takılarak ipotek işlemi tamamlanır.

Aile konutu şerhi için mahkeme kararı gerekir mi?

Aile konutu tapuya şerh edilebiliyor. Aile konutu şerhi konulduktan sonra, bu ev üzerindeki tasarruf haklarında kısıtlamalar oluyor. Malik olmayan eş tarafından gerekli belgeler eşliğinde malik eşin rızası ya da mahkeme kararı aranmaksızın ve harçsız olarak aile konutu şerhi konulabiliyor.

Aile konutu şerhi zorunlu mu?

TMK da öngörülmüş Aile Konutu ile ilgili haklardan yararlanabilmek için bu kaydın konulması zorunludur. Tapu kütüğüne şerh konulduktan sonra malik olan eş aile konutunu diğer eşin haberi olmadan satamaz, üzerinde eşinin muvafakati olmadan mülkiyeti sınırlayan işlemler yapamaz.

Aile konutu şerhi e Devlet’ten yapılır mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatı ile tapuda yapılan haciz, ipotek, satış, bağış, intikal, kişi kimlik bilgilerinin düzeltilmesi, aile konutu şerhi tesisi, Türk vatandaşlığı işlemleri gibi işlemler e-devlete aktarıldı. 3,5 milyon tapu işleminin e-devletten yapılması ile 200 milyona yakın tasarruf …

İpotek koymak ne demek?

Başka bir deyişle ipotek, kredi borcunun ödemesini garanti altına almak için belirli bir taşınmazın teminat gösterilmesidir. Kredi borcu olan biri borcunu ödemediği durumlarda alacaklı olan taraf ipotek konulan gayrimenkulü satarak, alacağını tahsil etme hakkına sahiptir. Yani ipotek tescil edilir.

İpotek harcını kim öder?

Satış-Kanuni ipotek işleminde kanuni ipotekten kaynaklanan tapu harcı ve damga vergisini alıcı mı öder satıcı mı? kanuni ipotek tesisi için Tarifenin 7. Pozisyonu uyarınca, malik yani satıcı öder.