Aile ikamet izni reddedilenler ne yapmalı?

Ayrıca ikamet izni başvurusunun reddedilmesi halinde 6 ay içerisinde aynı kalış amacıyla başvuru yapılamamaktadır. Yasal süreniz devam etmekteyse farklı bir kalış amacıyla başvuruda bulunabilirsiniz.

Hangi durumlarda sınır dışı edilir?

Hakkında Sınır Dışı Etme Kararı Alınamayacaklar

  • Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar,
  • Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler,

Aile ikamet izni en fazla kaç yıl?

Aile İkamet İzni en fazla 3 yıllığına düzenlenmektedir ve her halükarda destekleyicinin yabancı uyruklu olması durumunda destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz. Yabancılar Kanunu’na göre destekleyicinin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

Oturma izni bitince ne olur?

İkamet tezkeresinin süresi bitmeden veya sürenin bitim tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yetkili emniyet makamlarına müracaat etmeniz gerekmektedir. Bu süreyi geçiren yabancılara verilecek ikamet izinlerinden ihlal edilen sürenin harcı bir kat fazla ile tahsil edilir.

Aile ikamet izni neden reddedilir?

Süresi tamamlanan aile ikamet izinlerinin uzatılmaması aşağıdaki durumlarda söz konusu olmaktadır; Aile ikamet izin talebi bulunan yabancı kişinin geçerli bir sınır dışı etme kararının bulunması veya Türkiye’ye girmesini yasaklayacak bir kararın bulunması durumlarında aile ikamet izni uzatma başvuruları reddedilir.

Ikamet izni neden reddedilir?

İkamet İzni Başvurusu Reddi Sebepleri Red sebeplerinden birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz: Alınacak ikamet izni çeşidine göre gerekli şartların mevcut olmaması Yabancı ile ilgili olarak verilmiş sınır dışı etme kararı bulunması Yabancının ülkeye giriş yasağının bulunması

Vatansız sınır dışı edilebilir mi?

Türkiye Cumhuriyeti vatansız kişi kimlik belgesine sahip kişiler, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturmadıkları sürece sınır dışı edilmezler. Vatansız kişiler yabancılarla ilgili işlemlerde aranan karşılıklılık şartından muaf tutulurlar.

Sınır dışı etme kararını kim verir?

Sınır dışı etme kapsamındaki yabancılar, kolluk tarafından yakalanırsa, haklarında karar verilmek üzere derhâl valiliğe bildirilecektir. Şayet haklarında, sınır dışı etme kararı alınması gerektiği değerlendirilmişse, bu kararı valilik verecektir. Ancak bu değerlendirme ve karar süresi 48 saati geçemez.

Aile ikamet izni destekleyici kimdir?

Yabancı Aile İkamet İznin de Destekleyici Aile birliğinin sağlanmasına yönelik Türkiye’de ikamet edecek olan yabancı kişinin masraflarını karşılayacak aile üyesi 1. Derecede olması zorunludur (Eş, baba, anne, çocuk) Aile ikamet izinin de Destekleyici denir.

Aile ikamet iznini kimler alabilir?

Aile ikamet izni kimlere verilebilir? Türk vatandaşlarının veya ikamet izinlerinden birisine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin; Yabancı eşine (Birden fazla eşi olması halinde eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni düzenlenebilir.

Oturma izni kaç defa uzatılabilir?

İnsan ticareti mağduru oturma izni valiliklerce otuz gün süreli düzenlenmektedir. Düzenlenen insan ticareti mağduru oturma izinleri en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilir, ancak bu süreler toplamda üç yılı geçemez. Dolayısıyla insan ticareti mağduru oturma izni en fazla 5 kez uzatılabilir.

Oturma izni neden iptal olur?

Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması, Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması, hallerinde uzun dönem oturma izni iptal edilir.