Aile hukukunda arabuluculuk var mi?

Aile hukuku kaynaklı davalarda bilhassa Boşanma davalarının neredeyse tümünde psikolojik, sözel, ekonomik, cinsel, sosyal, fiziksel şiddet vardır. Hal böyleyken yargılama yapılmadan şiddet olup olmadığının ayrımının yapılması olası değildir. Bu nedenle de aile hukuku uyuşmazlıklarında ARABULUCULUK asla MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Arabuluculuk neden önemlidir?

Uyuşmazlık sürecinde arabuluculuktan yararlansanız bile, çözüme ulaşamadığınızda her zaman yargı yoluna başvurmanız olanaklıdır. Arabuluculuğun amacı kimin kazanıp kimin kaybedeceğine karar vermek olmayıp, tarafların gereksinimleri doğrultusunda en uygun çözüm yolunu bulabilmektir.

Aile arabuluculuğu nedir?

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı’nın yaptığı açıklamada ‘Aile arabuluculuğu ile taraflar ilişkileri yıpranmadan, aile mahremiyeti korunarak, husumetler büyümeden, diğer kişilere yansımadan sorunu barışçıl biçimde çözecekler’ deniyor.

Arabuluculuğun özellikleri nelerdir?

Arabulucunun özellikleri şu şekilde sıralanabilir; tarafsız (taraflara eşit mesafede olmak ve uyuşmazlık konusun üzerinde herhangi bir çıkara sahip olmamak.), objektif(tarafların duygu ve düşüncelerinden, kişiliklerinden veya konumlarından etkilenmemek), güvenilir(söylediği sözleri yerine getirmeli yani sözünün eri …

Boşanma davasında arabuluculuk zorunlu mudur?

Görüldüğü üzere yasalar diyor ki; şiddet iddiası varsa arabuluculuk yoktur. Ancak sorun şu ki; şiddet olmayan neredeyse hiçbir boşanma davası yoktur. Anlaşmalı boşanmalarda zaten mantık olarak arabuluculuğa gerek de yoktur. Dolayısıyla, yasal bakımdan boşanma davalarında aile arabuluculuğu hukuki değil aslında.

Arabulucu ne işe yarar?

Uyuşmazlıklar arabulucuların yardımıyla çözülecek Arabuluculuk, aralarında davaya konu olmuş ve olabilecek bir uyuşmazlık olan kişilerin uyuşmazlıklarını bir arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak müzakere ederek çözüme kavuşturmaya çalıştıkları bir süreçtir.

Arabulucu Avukat ne işe yarar?

Arabulucular, tarafların iletişimini kolaylaştırarak onları masada tutan arabuluculuk yöntemleri uygular. Tarafların kendi çözümlerini kendilerinin bulmalarına yardımcı olur. Bunu yaparken arabulucu konuyu çözümleyen bir karar vermez, taraflara çözüm seçeneği sunmaz.

Boşanma davasında arabuluculuk zorunlu mu?

Boşanma, velayetin kaldırılması davaları arabuluculuğa uygun değildir. Mahkeme tarafından görülüp sonuçlandırılması gerekir. Ancak boşanmaya bağlı hususlar aile arabuluculuğu için uygundur.

Zorunlu Arabuluculuk hangi davalarda?

Ticari davalar ve iş davalarına konu olan bazı talepler (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, maaşlar vb.) zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmıştır.

Arabuluculuk yöntemleri nelerdir?

Arabuluculuk

  • Arabuluculuk.
  • Kısa duruşma.
  • Mekik diplomasisi.
  • Müzakere.
  • Tahkim.
  • Tarafsız ön değerlendirme.
  • Uzlaştırma.
  • Vakaların saptanması