Aidatlar gelir vergisinden düşer mi?

Ayrılan kiracının ödemediği elektrik, su, doğalgaz giderleri, apartman aidatının mesken veya işyerini kiraya veren kişi tarafından ödenmesi durumunda, söz konusu giderler için yapılan ödemeler doğrudan gider olarak indirilebilir.

Hangi giderler kdv’den düşer?

Ayrıca şirket adresiniz aynı zamanda eviniz ise bu kapsamda yapılan giderlerin yarısının gider olarak dikkate alınacağını belirtmeden geçmeyelim.

 • Neler gider olarak gösterilebilir?
 • Yemek giderleri.
 • Araç giderleri.
 • Fiş.
 • Personele yaptığınız ödemeler.
 • Ulaşım ve taşınma.
 • Telefon, internet, su, doğalgaz.
 • Kira ve aidat.

Mirasın ne kadarı vergiden muaf?

Verasetle intikal eden malların, evlatlıklar da dahil olmak üzere çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının 2020 için 306 bin 603 TL’si, eşin yalnız başına mirasçı olması halinde ise kendisine isabet eden miras payının 613 bin 582 TL’si istisna ediliyor.

Gelir vergisinden indirilecek giderler nelerdir?

Gelir vergisi beyannamesi üzerinde indirilebilecek giderler

 • Hayat/şahıs sigorta primleri.
 • Eğitim ve sağlık harcamaları
 • Bağış ve yardımlar.
 • Sınırsız indirilecekler.
 • Sponsorluk harcamaları
 • Bireysel katılım yatırımcısı indirimi.
 • Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar.

Kira vergisinden neler düşer?

Kira gelirlerinin beyanında indirilecek giderler

 • Aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri.
 • İdare giderleri.
 • Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri.
 • Faiz giderleri.
 • Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin %5’i.

DASK kira vergisinden düşer mi?

Bu kapsam da DASK sigortası için ödenen prim kira gelir vergisinden gider olarak düşürülebiliyor. Çünkü kiraya verilen gayrimenkulün mal ve haklara ait olan sigorta türleri arasında zorunlu deprem sigortası da bulunuyor.

Müşterilere verilen hediyeler gider yazılır mi?

Sonuç olarak işletmelerin rakiplerine üstünlük sağlamak, ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve satışlarını arttırmak için; reklam ve tanıtım amacıyla eşantiyon veya hediye olarak verilen mal ve hizmetler gelir ve kurumlar vergisi hasılatlarında gider olarak kabul edilecektir.

Otel faturası gider yazılır mı?

Seyahat ve ikamet giderlerinin otel faturası, uçak, tren bileti gibi belgelerle kanıtlanması ve seyahat amacının gerektirdiği süreyi aşmaması gerekmektedir. Turistik mahiyetteki gezi harcamaları ile eşle çıkılan iş seyahatlerinde yapılan harcamaların eşe isabet eden kısmı ise gider olarak dikkate alınmaz.

Mirastan ne kadar vergi alinir?

Rehbere göre, bir kişinin ölümü, kayıp kişinin ölümüne karar verilmesi (gaiplik) veya bir kişiye hayatta iken yapılan bağışlamalar, vergiye konu ediliyor. Her mirasçıya düşen miras payı belirlendikten sonra istisnalar düşülüyor, kalan tutarın vergisi yüzde yüzde 1 ile 10 arasındaki tarifeye göre hesaplanıyor.

Mirasçılardan biri imza vermezse ne olur?

Mirasçılardan biri imza vermezse, anlaşmanın olmaması nedeniyle her bir mirasçının mahkemeye başvurma hakkı bulunmaktadır. Bu durumda mirasçının, mahkemeden iki talep hakkı bulunmaktadır: terekedeki belirli malların aynen paylaşılması, terekedeki malların aynen paylaşılma olanağı yoksa satış yoluyla paylaşılması

Indirilecek giderler nelerdir?

TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER

 • Aydınlatma, ısıtma, su, elektrik, telefon giderleri,
 • İşyeri kirası, araç ve makine kiraları
 • Kırtasiye, temsil, ağırlama giderleri,
 • Reklam giderleri,
 • Doğrudan üretimde çalışmayan personel ücretleri,
 • Sigorta giderleri,

Kira gideri gelir vergisinden düşülür mu?

Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler, Yani beyanname verilecek, gerçek gider yöntemi uygulanacak fakat gelir vergisi matrahı çıkmayacaktır.