Aidatını ödemeyen kat maliki için ne yapılabilir?

Kat maliklerinin, gider borcunu ödemeyen kat maliki veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir. AİDAT BORCUNU ÖDEMEYEN KAT MALİKİNE ÖNCE NOTER ARACILIĞI İLE İHTARNAME ÇEKİLEBİLİR. Aşağıda yer alan şekilde gönderilen bir ihtarnameye rağmen ödeme yapmayan kat malikine karşı icra takibine girişilebilir.

Aidat ödeme yükümlülüğü ne zaman başlar?

Aidat yükümlülüğü ne zaman başlar? Apartman ve konut sitelerinde, malik ve kiracıların genel giderlere Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında belirtildiği şekilde ödemesi gerekiyor. Malik, mülkiyetin sahipliğin kaydedildiği tarihten sonraki giderlerden sorumlu oluyor.

Aidat borcu için ihtarname şart mi?

Ödenmeyen aidat alacakları için icra takibi aşamasına geçmeden önce ihtar göndermek zorunluluğu bulunmamaktadır. Uygulamada bazı site ve apartman yöneticilikleri tarafından nezaket amaçlı olarak zaman zaman bu tür uyarı mektubu veya ihtarnameler kat maliklerine veya kiracılara gönderilebilmektedir.

Apartman aidatını ödemeyen hakkında ne tür işlemler yapılabilir?

Gider veya aidatı ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından dava açılabilir, icra takibi başlatılabilir. Belirttiğimiz gibi sadece yöneticinin değil her bir kat malikinin dava açma ve icra takibi başlatma yetkisi vardır.

Apartman yöneticisi giderleri tabloya asmak zorunda mi?

Kanunun 36. maddesine göre yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını, protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri deftere (işletme defteri) tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecbur.

Site yönetimi aidatı nasıl belirlenir?

Apartmandaki daire sayısına belirlenen bütçe bölünerek daire başına düşen miktar belirlenir. Hesaplamanın ardından yönetim planına bakılarak aidat kesinleşir. Yani kat malikinin sahip olduğu alanın metrekaresine veya arsa payı oranında genel hükmüyle aidat ücreti belirlenir.

Yöneticinin Aidata faiz uygulaması yasal mı?

Aylarca ödenmeyen aidatlara önce aylık yüzde 5 gecikme tazminatı uygulanır. Aidatı ödemesi gereken yükümlü yine de ödeme yapmazsa yönetim dava açabilir, haciz uygulatabilir. Bu durumda da hem ödenmeyen aidatlara hem de gecikme tazminatlarına bir de yasal faiz işletilir. Şu anda geçerli olan yasal faiz ise yüzde 9’dur.

Aidat ödenmediği icin yonetici mahkemeye verebilir mi?

Gider veya aidatı ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından dava açılabilir, icra takibi başlatılabilir. Ayrıca intifa hakkı sahibinin de dava açma ve takip yapma hakkı vardır. Ödenmeyen aidata geciktiği günler için aylık %5 gecikme tazminatı işleyecektir.

Apartman Yöneticisi hesap vermezse ne olur?

Apartman yöneticisi sorunları arasında “apartman yöneticisinin hesap vermemesi” yer alıyor. Yönetici kendisine yapılan isteme rağmen hesap vermiyorsa, kat maliki bu durumda hakimden müdahelesini isteyebiliyor. Kat maliki Sulh Hukuk Mahkemesine giderek, yöneticiye karşı dava açabiliyor.

Site aidatı kaç ay ödenmezse icra gelir?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda herhangi bir süre belirtilmediğinden tamamen diğer kat maliklerinin veya yöneticinin vicdanına kalmıştır bu konu. Yani 1 ay ödenmese dahi söz konusu aidat borcu icra takibine konu edilebilir.