Ahlaka aykırı bir amaca varmak için verilen şeyin geri istenmesi eksik borç niteliğinde midir?

MADDE 81- Hukuka veya ahlaka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şey geri istenemez. Ancak, açılan davada hâkim, bu şeyin Devlete mal edilmesine karar verebilir.

Hazır olanlar arasında yapılan sözleşme hangi anda kurulmuş sayılır?

Madde 11 – Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmeler, kabulün gönderildiği andan başlayarak hüküm doğurur. Açık bir kabulün gerekli olmadığı durumlarda, sözleşme önerinin ulaşma anından başlayarak hüküm doğurur.

Kullandirma borcu doğuran akitler nelerdir?

Bir mal ya da hakkın kökünü devretmeyen, sadece onu alacaklının kullanmasına terk etme borcu yükleyen sözleşmelere kullandırma borcu doğuran sözleşmeler denilmektedir. Bunlar, kira, kullanım ödüncü (ariyet), tüketim ödüncü (karz) ve fînansal kiralamadır.

Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar eksik borç mudur?

Eksik borçlar, borçlu tarafından rızaen yerine getirilmediği takdirde alacaklı tarafından dava ve cebri icra yoluyla takip edilemeyen borçlardır. Bu borçlar hukuki olarak ve normal borç olarak mevcutlardır. Başka bir hukuki işlem olan sebepsiz zenginleşme hükümlerine başvuramaz.

Milli Piyango eksik borç mudur?

Doğuştan eksik borçlar doğduğu andan itibaren talep, dava edilemezler, cebri icraya koyulamazlar. Örnek olarak; Kumar ve bahisten doğan borçlar (TBK m.604-605) Hukuk düzeninin izin vermediği piyango ve diğer şans oyunlarından doğan borçlar (TBK m.606)

Sözleşme Hazır olmayanlar arasında yapılacaksa bu sözleşme ne zaman meydana gelmiş sayılır?

Hazır olmayanlar arasında yapılan sözleşmelerde ise icabı yapan, usulüne uygun şekilde ve zamanında gönderilen cevabın varmasını beklemesi gereken ana kadar icabıyla bağlıdır. (BK.m.5/1) Bu durum- da sözleşme muhatabın kabul haberini gönderdiği andan itibaren hü- küm ve sonuçlarını doğurmaya başlar.

Elektronik posta ile yapılan Icaplar her zaman hazırlar arasında yapılmış sayılır mı?

Telefon, bilgisayar gibi doğrudan iletişim sağlayan aletler vasıtasıyla doğrudan iletişim esnasındaki icap, hazır olanlar arasında yapılmış sayılır. Ancak faks, e-posta gibi eş zamanlı olmayan iletişim vasıtalarıyla yapılan icap, hazır olmayanlar arasında yapılan irade beyanı sayılır.

Iş görme borcu doğuran sözleşmeler neler?

İş görme borcu, iş sözleşmesinin asli unsurudur. Bu borç da kendi içinde ikiye ayrılır: İşçinin işi bizzat yapma borcu ve işi özenle yapma borcu. Sözleşmenin yapılması esnasında işverenin kişiliği değil, işyeri ve iş esas alınmışsa, işyerinin devri gibi durumlar iş sözleşmesini sona erdirmez.