Adli yargı kolunda görevli mahkemeler nelerdir?

Adli yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden genel mahkemeler asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemeleridir. Özel mahkemeler ise asliye ticaret mahkemesi, iş mahkemesi, aile mahkemesi, icra mahkemesi, kadastro mahkemesi, tüketici mahkemesi ile fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesidir.

Adli yargıda ihtisas mahkemeleri nelerdir?

ADLİ YARGI. HUKUK YARGISI.

 • YARGITAY. DAİRELERİ
 • • Bölge Adliye Mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen yerlerde Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur.
 • Asliye ceza mahkemeleri. Ağır ceza mahkemeleri.
 • • Sulh ceza hakimliği.
 • Ikinci derece mahkemeleri nedir?

  İkinci derece yargı yeri olarak istinaf başvurularını inceleyip karara bağlamakla da görevlendirilirler. Adli yargıda bölge adliye mahkemeleri ile idari yargıda bölge idare mahkemeleri, ikinci derece mahkemeleridir.

  Adli yargı hakimi hangi davalara bakar?

  Adli yargı mahkemelerinin yüksek yargı organı Yargıtay’dır.

  Adli Yargı hangi davalara bakar?

  Adli Yargı Mahkemeleri de Hukuk Mahkemeleri ve Ceza Mahkemeleri olarak ikiye ayrılır. Hukuk Mahkemeleri; boşanma, evlat edinme, ev boşaltma, miras gibi özel davalara bakmaktadır. Hukuk Mahkemeleri başlığı altında mahkemeler 5’e ayrılır.

  Adli yargıda genel görevli hukuk mahkemesi nedir?

  Yukarıda açıkladığımız üzere, genel görevli mahkemeler Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk mahkemeleridir. Sulh hukuk mahkemelerinin görevli olduğu davalar kanunda özel olarak sayılmış ve görevinin sınırları çizilmiştir. Sulh hukuk mahkemesinin görevi dışında kalan tüm davalara da asliye hukuk mahkemesi bakmakla görevlidir.

  Özel ihtisas mahkemeleri nelerdir?

  Belirli kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara veya belirli türdeki uyuşmazlıklara bakmak üzere kanunlarla kurulmuş mahkemelere özel görevli mahkemeler veya ihtisas mahkemeleri denmektedir. Özel görevli mahkemeler ilk derece mahkemesidir.

  Medeni ihtisas mahkemeleri nelerdir?

  İcra Mahkemesi, iş mahkemesi, kadastro mahkemesi, tüketici mahkemesi, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi, aile mahkemesi, denizcilik ihtisas mahkemesi medeni yargı alanındaki özel görevli mahkemeleri teşkil eder. Bu mahkemelerle genel görevli mahkemeler arasındaki ilişki görev ilişkisidir.

  Ikinci derece adli yargı Ceza Mahkemesi nedir?

  Adli yargı ikinci derece mahkemeleri bölge adliye mahkemeleridir. Bölge adliye mahkemeleri, ilk derece mahkemelerinin verdiği nihai kararların istinaf yoluyla incelendiği mahkemelerdir. Bölge adliye mahkemelerinin üzerinde Yargıtay yer almaktadır.

  Türk adli yargı sistemi içinde yer alan ikinci derece mahkemeleri nelerdir?

  Madde 2 – Adli yargı ilk derece mahkemeleri, hukuk ve ceza mahkemeleridir. Madde 3 – Adli yargı ikinci derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleridir. Madde 4 – Hukuk mahkemeleri, sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer hukuk mahkemeleridir.

  2 asliye hukuk mahkemesi hangi davalara bakar?

  Asliye hukuk mahkemesi, kanun başka bir mahkemeyi özellikle görevlendirmediği müddetçe dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın aşağıdaki iki kategori içinde yer alan her türlü davaya bakmakla görevlidir (HMK m.2): Malvarlığı haklarına ilişkin davalar, Şahıs varlığına ilişkin davalar.

  Kavga davalarına hangi mahkeme bakar?

  Kanunlar özellikle bir mahkemeyi yetkili ve görevli kılmışsa yargılamayı o mahkeme yapar. Sulh ceza hakimliği, ağır ceza mahkemeleri ve diğer özel mahkemelerin görevleri dışında kalan tüm dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.