Adli kontrol talebiyle sevk edilen şüpheli tutuklanabilir mi?

Adli Kontrol Tedbirine Uyulmaması ve Sonuçları (CMK md.112) Adli kontrol şartlarını isteyerek yerine getirmeyen şüpheli veya sanık hakkında, hükmedilebilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun, yetkili yargı mercii hemen tutuklama kararı verebilir.

Adli kontrol nasil baslar?

Adli kontrol şüpheli veya sanığa bildirilmesi ile başlar. Şüpheli ya da sanık hakkında adli kontrol kararı verildiğinde, belirlenen adli kontrol tedbirlerinin denetiminin sağlanması için adli kontrole ilişkin karar ilgili Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne gönderilir.

Adli kontrol şartı sicile işler mi?

Adli kontrol tedbiri, bir ceza mahkumiyeti kararı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile hükmedilen başka bir hüküm çeşidi de değildir. Bu nedenle adli kontrol tedbiri adli sicil kaydına işlemez.

Adli kontrol şartı kaç yıl?

Madde 110/A – (1) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde adli kontrol süresi en çok iki yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek bir yıl daha uzatılabilir. (2) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, adli kontrol süresi en çok üç yıldır.

Adli kontrol neden kalkar?

Adli kontrol kararı için kanunda öngörülmüş bir süre şartı yoktur. Adli kontrole yapılan itirazın kabul edilmesi halinde kalkar. Bu talebin kabulü halinde de daha önce uygulanan adli kontrol kararı kaldırılır.

Adli kontrol kararının kaldırılması talebi nereye yapılır?

Adli kontrol tedbirinin kaldırılması veya değiştirilmesi talebi soruşturma aşamasında Sulh Ceza Hakimliğinden, kovuşturma aşamasında esas yargılamayı yapan mahkemeye sunulur.

Adli kontrol hangi durumlarda verilir?

Adli kontrol koruma tedbiri CMK’nın 109 ila 115’inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. 109’uncu maddeye göre, bir suç sebebiyle yürütülen soruşturma ya da kovuşturmada, 100’üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir.

Adli kontrol infazdan sayılır mı?

Cezadan mahsup, tutukluluk halinde söz konusu olur. Ceza yargılamasında; sanığın tutuklulukta geçirdiği süreleri, yargılama sonucunda verilen hapis cezasından düşürülmesine mahsup diyoruz. Oysa Adli Kontrol bir tutukluluk olmadığından, adli kontrol süresinin cezadan düşmesi (mahsup edilmesi) mümkün değildir.

Adli kontrol şartıyla serbest kararını kim verir?

Cumhuriyet savcısı, hakkında tutuklama kararı bulunan şüphelinin adlî kontrol altına alınarak serbest bırakılmasını sulh ceza hâkiminden isteyebilir.

Adli kontrol yükümlülükleri nelerdir?

Adli Kontrol Yükümlülükleri Nelerdir?

  • Yurt dışına çıkamamak,
  • Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak,
  • Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak,

Adli kontrol kararının kaldırılması ne demek?

Adli Kontrolün Kaldırılması Ne Demek Adli kontrolün kaldırılmasını Cumhuriyet Savcısı, şüpheli ve sanık her zaman isteyebilir. Bu isteğin sunulması sonucunda mahkeme 5 gün içinde adli kontrol kararının kaldırılmasına yahut içeriğinin değiştirilmesine veya kararın kısmen kaldırılmasına karar verebilir.

Adli kontrol imza atmayı unuttum ne olur?

Adli kontrol imza gecikmesi ya da ihlal durumunda ne olur? CMK 112. maddesine göre göre kararı isteyerek yerine getirmeyenler hakkında yaptırım uygulanabilir. Soruşturma veya kovuşturma evresinde yükümlülüğe uymayan şüpheli veya sanık için suçunun öngörülen cezası ne olursa olsun tutuklama kararı verilebilir.