A grubu seyahat acentası ne yapar?

a) A Grubu Seyahat Acentası: Tüm seyahat acentalığı hizmetlerini yapar. b) B Grubu Seyahat Acentası: Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarına ilişkin rezervasyon ve bilet satışı hizmetleri ile A grubu seyahat acentalarının düzenledikleri turların biletlerinin rezervasyonunu ve satışını yapar.

Türkiye’de seyahat acenteleri yaptıkları hizmetler bakımından kaç gruba ayrılır?

Madde 7 – Seyahat acentaları yaptıkları hizmetler bakımından 3 gruba ayrılır: a) A Grubu ve Geçici A Grubu Seyahat Acentası: Seyahat acentalarına münhasır ve seyahat acentalarının diğer hizmetlerini Türk ve yabancı müşteriler için üretir ve pazarlar.

Seyahat acentaları yasal yükümlülükleri nelerdir?

Seyahat Acentaları Birliğinin görevi, pazar araştırmaları ve seyahat acentalığı konusunda incelemeler yapmak, birlik üyeleri arasındaki haksız rekabetin önlenmesi hususunda gerekli tedbirler almak, seyahat acentaları personelinin yetiştirilmesi için kurslar ve seminerler düzenlemek, Bakanlıkça istendiğinde görüş …

A grubu ve C grubu seyahat acenteleri arasındaki farklar nelerdir?

Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentalarının düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar. C Grubu Seyahat Acentaları: Yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler.

TÜRSAB A grubu seyahat acentası nedir?

Seyahat acentaları uyguladıklara hizmetlere göre 3 ana gruba ayrılmaktadır: A Grubu Seyahat Acentaları: Tüm seyahat acentacılığı hizmetlerini ifa ederler. B Grubu Seyahat Acentaları: Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentalarının düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar.

TC seyahat acentası grupları ve görevleri nelerdir?

Paket turlar kaça ayrılır?

Niteliklerine göre paket turlar, bağımsız turlar, gözetimli turlar, yönetilen turlar, eşlikli turlar ve rehberli turlar olmaz üzere beşe ayrılmaktadır ve bu tur çeşitleri hakkında bilgiler aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir.

A grubu seyahat acentası belgesi ne kadar?

Belge teslim alınırken belge bedeli olarak A grubu acenta merkezi için 900.00.TL, her bir şube için 450.00. TL, B grubu acenta merkezi için 750.00. TL., her bir şube için 375.00.

TÜRSAB ne işe yarar?

TÜRSAB’ın amacı, seyahat acentelığı mesleğinin ve faaliyet alanının temeli olan Türk Turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır. Seyahat acenteları konusunda şikayeti olan tüketiciler TÜRSAB’a başvurarak çok kısa sürede sonuç alabilmektedir.

A grubu seyahat acentası belgesi nedir?

Seyahat acentası belgesi, seyahat acentası faaliyeti gösterilebilmesi için ticari kuruluşlara Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen belgedir. Seyahat acentaları gördükleri hizmetlere göre üç grupta toplanırlar: A Grubu Seyahat Acentaları: Tüm seyahat acentalığı hizmetlerini ifa ederler.

TÜRSAB belgesi nerelerde kullanılır?

Türsab Belgesi İçin Aranan İş Yeri Koşulları Lavabosu tuvaletinin olması. Misafirlere çay kahve ikramının yapılabileceği imkanların olması gibi. Bu gibi aranan şartlar gelen özellikle yabancı turistlere güzel intiba bırakılması amacıyladır.

Türsab ceza kesebilir mi?

İşletme belgesi olmadan bu faaliyeti yürüten kişi ve kuruluşlar hakkında hem idari para cezası uygulanmaktadır hem de kaçak seyahat acentalığı nedeniyle TÜRSAB tarafından asliye ceza mahkemesinde haksız rekabet davası açılmaktadır.

Turizm para cezası nedir?

Turizm işletmesi belgesi bulunan işletmelere salgın hastalık durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde 13 bin 500 lira para cezası, bir yıl içinde her tespitinde ise bir önceki cezanın iki katı tutarında para cezası uygulanacak.

A grubu seyahat acentası belgesi nasıl alınır?

BAŞVURU VE KURULUŞ İŞLEMLERİ Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler, bir dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurur.

A grubu seyahat acentası ne yapar?

a) A Grubu Seyahat Acentası: Tüm seyahat acentalığı hizmetlerini yapar. b) B Grubu Seyahat Acentası: Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarına ilişkin rezervasyon ve bilet satışı hizmetleri ile A grubu seyahat acentalarının düzenledikleri turların biletlerinin rezervasyonunu ve satışını yapar.

1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanunu Nedir?

Madde 1- 14/09/1792 tarih ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na göre hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı; seyahat acentalarının kuruluşunda uygulanacak esaslar ile seyahat acentalığı mesleğini ve hizmetlerini Kanunun belirlediği esaslar doğrultusunda düzenlemektir.

Bir seyahat acentası kurarken nelere dikkat etmeliyiz?

Kurumsal seyahat acentası seçiminde dikkat edilecek hususlar:

  • 1) Fiyat – Kalite dengesi. Şirketlerin bir hizmet alırken karşı taraftan öncelikli olarak beklediği şey elbette bütçelerine en uygun fiyatla en kaliteli hizmeti almak oluyor.
  • 2) Tecrübeli ve dinamik bir ekip.
  • 3) Sorumluluk sahibi, geniş hizmet kapsamı

Seyahat acentesi ne yapar?

Seyahat acentaları, kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kuruluşlardır.

A sınıfı acenta belgesi kaç lira?

Belge teslim alınırken belge bedeli olarak A grubu acenta merkezi için 900.00.TL, her bir şube için 450.00. TL, B grubu acenta merkezi için 750.00. TL., her bir şube için 375.00. TL, C grubu acenta merkezi için 600.00.

Seyahat acentası belgesi nasıl alınır?

Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler, bir dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurur.

1618 sayılı seyahat Acenteleri ve seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre seyahat acenteleri gördükleri hizmetlere göre kaç gruba ayrılırlar?

Seyahat acentaları gördükleri hizmetlere göre üç grupta toplanırlar: C) (C) Grubu seyahat acentaları – yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler. (B) ve (C) grubu seyahat acentaları kendi hizmetleri dışında kalan diğer seyahat acentalığı hizmetlerini göremezler.

Dünya Seyahat Acentaları Birliği nedir?

Global bir organizasyon olan ve dünyanın önde gelen seyahat ve turizm örgütleriyle uzun yıllardır süren ortaklıklar yürüten UFTAA, Birlik olarak bizim de çok önemsediğimiz ve değer verdiğimiz bir kurum. Aralık 2017’de açılan UFTAA’nın İstanbul Global Turizm Ofisi de TÜRSAB Merkezi’nde bulunuyor.

Seyahat acentası açmak ne kadara mal olur 2021?

Seyahat acentesi açma maliyeti 2021 40 – 50 bin TL arasındadır. Bu tutar acentenin ofisini nereye kuracağınıza ve ne kadar kiraya sahip olduğuna göre değişkenlik göstermektedir. Seyahat acentesi açmak karlı mı noktasında yüksek meblağlar gerekmediğini bilmeniz gerekir.

Seyahat acentası nasıl acılır?

Kimler seyahat acentesi açabilir?

Turizm Seyahat Acentesi Kurma Aşamaları Seyahat acentesi açmak için vergi levhası ve işletme evraklarına sahip olmak isteyen tüzel şahıslar, isim tescil belgesi ve dilekçe ile seyahat acentesi unvanına sahip olmak için Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm bakanlığının ilgili mercilerine başvurmak gerekiyor.

Türkiyede kaç tane seyahat acentası var?

Gelelim bu turistleri getiren ve turistin Türkiye’ye ayak basması ile birlikte birçok zorlukla mücadele eden tur operatörleri ve acentaların durumuna… Ülkemizde 12 bin civarında seyahat acentası olduğu biliniyor.