9155 vergi türü nedir?

9155 kodu karayolları geçiş ücreti olarak belirtilmiştir. Karayolları geçiş ücreti vergisi her yıl düzenlenmekte olan bir vergidir.

9155 vergi kodlu trafik cezası nedir?

9155 vergi kodu, ücretli karayollarından geçen araçların ödemesi gereken vergiyi ifade eder. Ülkemizde HGS ve OGS gibi geçiş sistemleri ile bu vergilerin tahsili kolayca yapılır. Ancak usulsüz bir şekilde karayollarını kullanan araçların tespiti de yapılır ve otomatik sistemlerle vergilendirmeler yapılır.

Ana vergi kodu 0003 nedir?

Günümüzde ödemesi zorunlu olunan vergi türlerinden birisi de 0003 kodlu Gelir Vergisi S ( Muhtasar ) vergi çeşididir. Muhtasar beyannamede vergi asıl vergi sorumlusu tarafından talep edilmektedir. Vergi borçlusu muhtasar beyannamede vergi sorunluluğuna dahil olmamaktadır.

003 Hangi vergi kodu?

Vergi Türleri

Vergi Kodu Vergi Adı
0033 KURUM GEÇİCİ VERGİ
0040 DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
0046 AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
0048 GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ

TDMG ne demek?

tevkifat damga vergisinin kısaltması. personelin ücretlerinden kaynaklana damga vergisi olup kodu 1046’dır.

Vergi borcu diğer ücretler ne demek?

Diğer ücretler, “götürü ücret” olarak da adlandırılıyor. Gerçek usulde elde edilen ücret gelirleri, işveren tarafından ödemenin yapıldığı anda tevkifat suretiyle ve/veya beyanname verilmesi yoluyla vergilendiriliyor.

9047 tek başina Alinabilen damga vergisi ne demek?

9047 vergi kodunun açılımı tek başına alınabilen damga vergisidir. Tek başına alınabilen damga vergisi için ödeme yapacak kişiler 9047 kodu üzerinden bu işlemlerini gerçekleştirirler. Bu vergi türü kişi ve kurumlardan yapılan işlemler karşılığında alınan damga vergilerini kapsar.

Gelir vergisi muhtasar kaç ayda bir ödenir?

Üç aylık dönemler; Ocak, şubat, mart dönemi için 23 Nisan. Nisan, mayıs, haziran dönemi için 23 Temmuz. Temmuz, ağustos, eylül dönemi için 23 Ekim.

9066 vergi kodu yargi harcı nedir?

9166 karar ve ilam harcı olarak geçen bir vergi türüdür. Özel ve tüzel kişilerin kendi çıkarlarına ilişkin kamu kuruluşlarından faydalanmak amacıyla ödenen vergi türü olduğunu söylemek mümkündür. Bunlar içerisinde mahkeme nezdinde açılan davalar ya da daha pek çok farklı etmen bulunmaktadır.

9302 Hangi vergi kodu?

9302 vergi kodu, araç ile geçilen otoyol ve köprüler için ödenen geçiş bedelini temsil etmektedir. Kullanılan köprü ve otoyolların geçiş ücretleri ise aşağıdaki gibi birbirinden farklılık göstermektedir.

Vergi Kodu 1046 nedir?

1046 vergi kodu ile ödenen vergiler Tevkifattan alınan damga vergisi adıyla bilinir. Bu vergi türüne ödeme yapan kişiler aslında Tevkifattan alınan damga vergi ödemiş olurlar.