770 hesabi nasil çalişir?

14.6. 770 Genel Yönetim Giderleri Bir işletmenin yönetim fonksiyonları, işletme politikasının tayini, organizasyon ve kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişkileri, güvenlik, hukuk işleri, personel işleri, kredi ve tahsilatı da kapsayan muhasebe ve mali işler servislerin giderleri bu hesaba borç kaydedilir.

770 alacak çalışır mı?

İşletmeye ait yönetimi ilgilendiren kararların alınması, sevk ve idare edilmesi konuları, hukuki ve personel işlerinin takip edilmesi gibi konuların yürütülmesi için gerçekleşen giderler 770 Genel Yönetim Giderleri hesabı üzerinden takip edilir. 770 kodlu hesabın işleyişi borç olarak çalışır ve gerekli düzeltmeler ise …

Komisyon gideri ne demek?

Komisyon Giderleri Hesabı (-) İşletmenin diğer olağan faaliyetleriyle ilgili olarak acenta, temsilci ve benzeri işletmelere ödediği komisyon giderlerinin izlendiği hesaptır.

Reeskont faiz gideri ne demek?

657- REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) : İşletmenin senetli alacaklarının dönem sonu itibariyle yapılan reeskont faiz giderleri ile borç senetleri reeskontunun, izleyen dönem başında iptalinden ortaya çıkan faiz giderlerinin izlendiği hesaptır.

360 hesap nasıl çalışır?

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabının İşleyişi: Vergi, resim, harçların tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça hesaplar alacak olarak kaydedilir, ödemeler yapıldıkça hesap borçlanır.

Komisyon giderleri hangi hesapta izlenir?

Bilindiği üzere, 780 no.lu Finansman Gideri Hesabı, işletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi amacıyla borçlanılan tutarlarla ilgili faiz, kur farkları, komisyon vb. giderlerin izlendiği hesaptır.

740 hesap hangi hesaba yansıtılır?

Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı Hizmet işletmelerinde üretilen hizmetler için yapılan giderlerin fiili tutarları bu hesabın horcuna kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap “741- Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma” hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

740 hesap nasıl kapanır?

Hizmet Üretim Maliyetini oluşturan “740 Hizmet Üretim Maliyeti” hesabı bir fazlası olan “741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma” hesabı aracılığıyla 622 Satılan Hizmetin Maliyeti Hesabına aktarılarak kapatılır.

Komisyon giderleri hangi hesapta?

656 Kambiyo Zararları nedir?

İşletmelerin yabancı paralar ile yaptığı işlemler sonucu kur farklarından dolayı ortaya çıkan olumsuzluktur. 656 Kambiyo zararları hesabının işleyişi; Olumsuz farklardan dolayı giderler ortaya çıktığında bu hesabın borç tarafına kayıt edilir.