7143 yapılandırma hangi tarihe kadar olan borçları kapsıyor?

ikinci taksit ödeme süresi içinde 30 Kasım 2018 tarihine kadar ödenirse, bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının P’sinin, tahsilinden vazgeçilecektir. Davaya konu olan ihtilaflı vergi alacakları ile idari para cezaları da bu Kanun kapsamında yapılandırılmaya konu edilebilmektedir.

7143 matrah artırımı hangi yıllar?

7143 sayılı Kanuna göre matrah artırımı, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi ile katma değer vergisi ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için yapılabilecektir.

7143 Yapılandırma son taksit ne zaman?

7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 18. taksit ödeme süresi 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü sona ermektedir (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığı için).

7143 SK yapilandirma nedir?

7143 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını yapılandıran, ancak ödemelerini aksatarak yapılandırmaları bozulan borçlulara, 2019 Şubat ayı sonuna kadar bu taahhütlerini yerine getirebilme imkanı sağlanmıştr.

Matrah artırımları hangi yıllarda yapıldı?

Matrah ve vergi artırımı yapılmasını düzenleyen daha önceki altı kanun ve uygulama yılları şöyle: 1983/2801, 1992/3787, 2003/4811, 2011/6111 ve 2016/6736, 2018/7143.

Matrah artırımı hangi yıl yapıldı?

Matrah artırımı bütün vergiler ve bütün yıllar için yapılamıyor. Tasarıya göre matrah artırımı; yıllık gelir ve kurumlar vergisinde 2013-2016 yılları için; bazı ödemelerle sınırlı olarak gelir/kurumlar vergisi stopajı ile katma değer vergisinde 2013-2017 yılları için mümkün.

Işyeri kira gelir vergisi ne kadar?

Gayrimenkulleri işyeri olarak kiralayan kişi ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapacaklardır. Yani işyerinin kiracıları, ödeyecekleri kira üzerinden %20 oranında vergi kesecekler ve kiralayan adına vergi dairesine ödeyeceklerdir.