7143 matrah artırımı hangi yılları kapsıyor?

7143 sayılı Kanuna göre matrah artırımı, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi ile katma değer vergisi ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için yapılabilecektir.

Muhtasar ödemeleri ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 8 Temmuz 2021 tarihli ve 136 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme …

En son yapılan matrah artırımı hangi yılları kapsıyor?

1. Matrah Artırımı. Önceki af kanunlarında olduğu gibi, 7326 Sayılı Kanunda düzenlenen matrah artırımı da gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV ve stopajı kapsıyor. 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için matrah artırımında bulunmak mümkün.

7143 sayılı kanun ne zamana kadar geçerli?

Öte yandan, matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (18 Mayıs 2018) önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir.

Muhtasar Uzatildi mi?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre; 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar …

Muhtasar beyanname verme süresi ne zaman değişti?

Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken Muhtasar (Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil), Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi ve Geçici Vergi …