65 yaş üstü evini satabilir mi?

Gayrimenkul alım satımı yapmak isteyen 65 yaş üzeri kişilerin sağlık raporu almaları gerekebilmektedir. Bu durumda gayrimenkul satışını gerçekleştirmek isteyen 65 yaş üzeri kişilerin akli dengelerinin yerinde olduğuna dair belge almaları gerekebilir.

Evli biri evini satabilir mi?

Bu sorunun cevabı, eğer konutunuza aile konutu şerhi koymadıysanız, satabilir. Türk Medeni Kanuna göre, evli çiftlerin oturdukları gayrimenkuller “aile konutu” olarak değerlendiriliyor. Bu konutlar eş onayı alınmadan satılamıyor. Aile konutu olmayan evler ise, eş onayı olmadan satılabiliyor.

65 yaş üstü noterde vekalet verebilir mi?

Vekaletname için sağlık raporu zorunluluğu kalktı mı? Adalet Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri yurttaşları küçük düşürücü bir uygulama olan, “noter başvurusunda sağlık raporu zorunluluğu”nu kaldırdı. Buna göre 65 yaşını dolduran yurttaşlar, noterdeki iş ve işlemlerini sağlık raporu zorunluluğu olmadan yapabilecek.

Kaç yaşından sonra alım satım yapılamaz?

Tapuda yapılacak alım satımlarda tarafların 18 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük olmaması gerekiyor. Tapuda taşınmaz bir mala ait alım veya satım işleminde bulunmak için tarafların bazı şartlara sahip olması gerekiyor.

Kaç yaşına kadar tapu devri yapılır?

Tapuda taşınmaz bir mala ait alım veya satım işleminde bulunmak için tarafların bazı şartlara sahip olması gerekiyor. Tapuda yapılacak alım satımlarda tarafların 18 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük olmaması gerekiyor.

Eşim benden habersiz evi satabilir mi?

Medeni Kanun m.194’e göre üzerine aile konutu şerhi konutu konulmuş olan bir ev üzerinde eşlerden birinin tam mülkiyeti de olsa bu evi satamaz, kiralayamaz, devredemez, başkası üzerine bir ayni hak veremez. Bu ev bir kiralık ev de olsa aynı şekilde kira sözleşmesini tek taraflı olarak feshedemez.

Tapuyu devretmek ne kadar 2021?

2021 yılı için tapu işlemlerinde döner sermaye bedeli olan 171,25 TL’ye ek olarak 23,50 TL tutarında da ilave hizmet bedeli tahsil edilir. İki rakamın toplamı olan 194,75 TL döner sermaye bedelidir.