6111 sayılı kanundan kimler faydalanabilir?

Kadın sigortalılar açısından öncelikli olarak 18 yaşından büyük olma şartı aranırken, teşvikten faydalanılacak erkek sigortalı için 18-29 yaş şartı aranmaktadır. 29 yaşından büyük erkek sigortalılar için İŞKUR kaydı aranmakla birlikte 6 ay süre ile yine teşvik imkânı getirilmiştir.

İŞKUR maaş desteği ne kadar?

Destek sağlanacak ayda sigortalı için bildirilen prim gün sayısının Ocak 2021’den itibaren 53,67 TL (Aralık 2020’de 44,15 TL) ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda destek sağlanmaktadır.

27256 teşvik ne kadar 2021?

3423 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına göre 01.01

Artı istihdam teşviki nedir?

Artı İstihdam Teşviki ile 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde en az sigortalı çalıştırılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların prim ödeme gün sayılarının 53,67 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda işverenlere prim desteği sağlanmaktadır.

6111 sayılı kanun yüzde kaç?

Son altı aylık ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilen çalışan için, çalışan ve işveren yukarıdaki diğer tüm şartları da sağlıyorsa işveren ilave istihdam sağladığı çalışan için 6111 sayılı teşvikinden yararlanır. Hazine tarafından sağlanan %5’lik indirime ek olarak %15,5 indirim hakkı kazanır.

6111 sayılı kanundan nasıl yararlanılır?

Teşvikten yararlanmak için, 01.03

Nakdi ücret desteği 2021 ne kadar?

2021 NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR? 2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (yüzde 21,56) artırılarak günlük 47,70 TL’ye çıkarılmıştı.

17256 teşvik ne kadar?

17256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB ve MPHB kayıtlı prim ödeme gün sayısının günlük 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar destekten yararlanılacak olup, bu tutar her ay işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonundan …

27256 Teşvik Nasıl Hesaplanır 2021?

27256 teşviki 2021 yılı tutarı 44,15 * 1,2156 = 53,67 TL olarak hesaplanır. Bu teşvikten yararlanmak için; Sigortalıların 1 Aralık 2020 ile 4857 sayılı kanunun geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında işe alınmış olması gerekir.

27256 ilave istihdam teşviki nedir?

01/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında alınan sigortalıların 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı prim ödeme gün sayısının 2020 yılı için günlük …

Ilave istihdam teşviki nasıl alınır?

İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için e-SGK kanalıyla başvuruda bulunması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumuna ayrıca başvuru yapılmasına gerek yoktur. İşverenler bu destekten yararlandıkları sigortalı için aynı anda diğer sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.