50 yaş üstü yıllık izin kanunu ne zaman çıktı?

4 Şubat 1971 doğum tarihinize göre, üçüncü yılın iznine hak kazandığınız 3 Nisan 2021 tarihinde 50 yaşınıza ulaşmış ve yaklaşık 2 ay gün almış oluyorsunuz. Buna göre de yıllık izin hakkınız 20 gün olur.

Ozel sektorde mazeret izni nedir?

Mazeret izni, işverene bağlı olarak çalışan bir işçinin işle alakası olmayan, kendi özel hayatı ile ilgili herhangi bir konu nedeniyle sahip olduğu bir izin türüdür. Mazeret izni, İş Hukuku çerçevesinde verilen bir haktır. Mazeret izni, yıllık izinden farklıdır.

657 mazeret izni nedir?

Memura isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir. Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir.

Askerde sınav izni normal izinden sayılır mi?

En çok sorulan sorulardan birisi de askerde olunan süreçte izin alınarak sınava gidilmesi halinde şafaktan düşüp düşmeyeceğidir. Bu soruya verilecek cevap askerleri sevindirecek türdendir. Evet, siz sınavda olduğunuz sürede askerliğinizi saymaya devam edebilirsiniz.

Hizmet süresi 4 5 yıl olan 51 yaşındaki bir işçinin yıllık ücretli izin süresi en az ne kadar olmalıdır?

18-50 yaş arasındaki işçilerin hizmet sürelerine göre verilecek senelik izin hakları aşağıdaki gibidir. 1-5 yıla kadar (5 yıl dâhil) olanlara en az 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara en az 20 gün, 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara en az 26 gün izin verilir.

21 gün izin ne zaman hak edilir?

Yani işçinin çalışma süresi ne kadar olursa olsun bir yılı tamamladığında 20 günlük yıllık izne hak kazanacaktır. 18 yaşın altında çalışanların izin hakkı da aynı şekilde 20 gündür.

Hangi durumlarda mazeret izni verilir?

4857 sayılı kanun gereğince mazeret iznini şu şekilde kullanabilirsiniz:

  • İşçi evleniyor ise,
  • İşçi evlat edinirse,
  • İşçi anne, babasını, kardeşini, eşini veya evladını kaybettiyse,
  • İşçinin eşi doğum yapmışsa,
  • İşçinin çocuğunun hastalanması halinde,

Mazeret izninde maaş kesilir mi?

İşçilere verilmesi zorunlu olan bu izinler, yukarıda saymış olduğumuz durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması durumunda ücretten bir kesintiye sebep olmamaktadır ve ücretli bir izin türüdür. Mazeret izni senelik izinden düşmemektedir.