4925 sayılı karayolu taşıma Kanunu Nedir?

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek, taşıma işlerinde istihdam edilenlerin …

K1 fiyatı ne kadar 2021?

Uluslar arası tarifeli yolcu taşımacılığı belgesi B1 272 bin 775, uluslar arası tarifesiz yolcu taşımacılığı belgesi B2 196 bin 398 TL oldu. Yurtiçi ticari eşya taşımacılığı belgesi K1 ve hususi eşya taşımacılığı belgesi K2 ise 16 bin 547 TL oldu.

K1 belgesi kaç yıl geçerli?

K1 Belgesi’ne sahip tüzel kişiler ve şirketlerin kamyon ve kamyonetleri ise, araç ağırlığıyla birlikte en fazla 110 ton olabilir. Şehir içi taşımacılık yapan kamyonetlerde ise K1 Belgesi tonaj sınırı yoktur. Tüm yetki belgeleri 5 yıl boyunca geçerlidir.

H ve R türü yetki belgesi sahipleri hangi yetki belgesi sahipleriyle anlaşma yapamaz?

f) H ve R türü yetki belgesi sahipleri; C1 ve K2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar. g) Posta gönderilerinin karayoluyla taşınabilmesi için ayrıca 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında yetki belgesi alınması zorunludur.

Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı karayolu taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

19. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır? Nakliyat ambarı işletmeciliği. Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar.

Karayolu taşıma Yönetmeliği nedir?

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak; taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği.

K1 belge fiyatı ne kadar?

Kamyonetler için uygulanan ücret 2020 yılı için (*K1 belgesi) 3.792,-TL dır. Kamyonlar (azami yüklü ağırlığı 3,5 ton üstü) için uygulanan ücret 2020 yılı için (K1 belgesi) 15.166,-TL dır. K1 yetki belgesine kayıt edilecek olan her bir araç için, 454,-TL taşıt kartı bedeli Bakanlığa ayrıca ödenir.

K belgesi süresi ne kadar?

belgeyi almaları zorunlu değildir. (Ancak kişinin vergi mükellefiyeti varsa her hangi bir şirkette ortaklığı varsa araçta o anda herhangi bir ticari eşya olmasa bile ceza yazılabiliyor.) K Belgesi süresi 5 yıldır. Süre dolmadan 270 gün kala yapılan yenilemede belge ücretinin %5 i 271 gün kala %25 indirim uygulanır. .

K belgesi ne zaman düşer?

60 gün içerisinde bildirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.Üzerinde araç bulunanların sistem tarafında düşümü yapılmamışsa 60 gün içerisinde düşümü şahsen zorunludur. ile bu süreye 90 gün daha ilave edilerek 630 güne çıkartılmıştır.

H ve R türü yetki belgesi nedir?

H türü yetki belgesi Ticari amaçla yurtiçi ve uluslararası eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilerin alması zorunlu olan yetki belgesidir.

Hangisi Karayolu taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?