4 yıllık üniversite kaç krediyle mezun olunur?

Öğretim programları her dönem toplam 30 AKTS olacak şekilde, ön lisans programları için toplam 120 AKTS kredisi, dört yıllık lisans programları için toplam 240 AKTS kredisi, altı yıllık lisans programları için toplam 360 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir.

4 yıllık üniversite kaç dönemdir?

MADDE 10 – (1) Önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yıllık …

2 yıllık üniversite kaç yıl dondurulabilir?

Öğrenciye verilen öğrenimine ara verme izinlerinin toplamın normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz. Yani önlisans öğrencileri için en fazla 2 yarıyıl, lisans öğrencileri için ise en fazla 4 yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmamaktadır.

Üniversiteden ilişik kesmek ne demek?

İlgili mevzuata göre disiplin cezası olarak Üniversiteden çıkarma ile cezalandırılan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu ve 19 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde öğrenimini tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Üniversiteden mezun olmak için kaç kredi gerekir?

Genel olaraksa mezuniyet için ön lisansta toplam 120 AKTS, lisansta 240 AKTS, tezsiz yüksek lisansta 60 AKTS, tezli yüksek lisansta 120 AKTS ve doktorada 240 AKTS başarılması gereklidir. -AKTS hesaplaması seçmeli ve zorunlu tüm dersler için yapılmaktadır.

4 yıllık üniversite bitirene ne denir?

Lisans mezunu olmak için yapılması gerekenler hakkında tüm detayları derledik. Üniversite de seçilecek olan programlarda alınan eğitimlerin süresi son derece önemlidir. İki yıllık programları tercih eden kişiler önlisans mezunu sayılırken, dört yıllık programlara kayıt yaptıran öğrenciler lisans mezunu sayılır.

Üniversitede güz dönemi kaç ay?

Genel olarak eylül ayında başlamak suretiyle aralık ayına kadar süren bu dönem, bazı üniversitelerde ocak ve hatta şubat ayına kadar uzayabiliyor.