4 B sözleşmeli personele kadro verilecek mi?

Yapılacak düzenlemeyle, 4 yılını dolduran sözleşmeliler kadroya geçebilecek. İller arası tayin, sağlık durumu tayini, görevde yükselme, kurumlar arası geçiş gibi bazı özlük haklarında da kısıtlamalar vardı.

Sözleşmeli memur ikramiye alır mı?

Üstün gayret gösteren sözleşmeli personele Milli Eğitim Bakanı’nın onayı ile 4 ikramiye dışında Haziran ve Aralık aylarında da teşvik ikramiyesi verilecek. Sözleşmeli personel memurlara ödenen aile, doğum ve ölüm yardımlarından da faydalanacak. Öte yandan, sözleşmeler 1 yıllık olacak.

Sözleşmeli devlet memurları işten çıkarılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi 5393 sayılı Kanunun 49/8 maddesinde yer alan düzenlemenin ilk defa alınacak personeli kapsadığını belirterek, bu maddeye dayanılarak sözleşmeli personelin mali yetersizlik gerekçesiyle işten çıkarılamayacağını belirtti.

Sözleşmeli personel tayin isteyebilir mi?

Kadrolu tüm devlet memurları yukarıdaki şartları taşıdığında tayin isteyebilir. Sözleşmeli devlet memuru 3+1 yıl çalıştığı zaman isteğe bağlı tayinlerde bulunabilir.

3 1 Kadro verilecek mi?

Meclis’in onayıyla birlikte sayıları 523 bini aşan sözleşmeli kamu personeli, kadrolu memur olacak. Hali hazırda kamuda 3+1 modeliyle çalışan sözleşmeli memurlar bulunuyor. Yapılacak düzenlemeyle, 4 yılını dolduran sözleşmeliler kadroya geçebilecek.

Sözleşmelilere en son ne zaman kadro verildi?

En son Haziran 2013’te kadroya alınan 4B sözleşmeli memurlarla ilgili yıllar sonra ilk defa iktidar kanadından olumlu bir yaklaşım olmasına karşın belirsizliğin devam etmesi ailelerine kavuşmayı bekleyen sözleşmelileri endişelendirdi.

Sözleşmeli personel iş sonu tazminatı nasıl hesaplanır?

Ek Gösterge=> 950 X Memur maaş katsayısı (657-Ek gösterge cetveli ve 5434/48 md.) Kıdem=> 4 X 20 X Memur maaş katsayısı (375 KHK 1.madde ve 5434 Ek 70/a md.) Taban Aylık => 1000 X Taban aylık katsayısı ( 375 KHK 1/A ve 5434 Ek 70/a md.) Emekli Ek.=> 9500 X Taban aylık kat X 55/100 (5434 Ek 70/b md.)

Emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır memur?

Her yıl için 20 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur. (375 sayılı KHK hükümleri ile tespit edilmektedir.) Emeklilik Tazminatı oranı (5434 sayılı Kanun Ek Madde 70 hükmünde gösterilmiştir) Emeklilik tazminat oranında en yüksek devlet memuru aylığının göstergesi ve ek göstergesi esas alınır.