3 şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası nedir?

3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası ile sigortalının faaliyetleri sırasında oluşan beklenmedik ve ani olaylar sonucunda işletmede bulunan üçüncü şahısların bedeni ve maddi kayıpları nedeni ile ileri sürebilecekleri zarar ve ziyan taleplerini teminat altına alınır.

Sorumluluk sigortası özellikleri nelerdir?

Sorumluluk Sigortaları

  • İşverenin hukuki sorumlulukları sebebiyle zor durumda kalmasını engeller.
  • İş kazası sonucu işçi ve işçinin hak sahipleri tarafından işverenden talep edilen tazminatları karşılar.
  • İş kazası nedeniyle SGK tarafından işverene açılan dava sonucu ödenecek tazminatları karşılar.

Mesleki sorumluluk sigortası neyi kapsar?

Mesleki sorumluluk sigortası, insanlarla daha fazla mesai ilişkisinde bulunan ve görev alanı gereği hizmet sunarken zarar verme riskine açık olan doktor, avukat, mühendis, eczacı, mimar, mali müşavir gibi meslek sahibi kişilerin, mesleki çalışmaları esnasındaki yanlış ya da eksik işlemleri sonucunda oluşabilecek zarar …

Avukat Mesleki sorumluluk sigortası neleri kapsar?

doğan zararlar nedeniyle yargı kararıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eden bir üründür.

3 şahıslara karşı sorumluluk güvencesi nedir?

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk sigortası, sigortalının bizzat kendisinin veya yanında çalıştırdığı kişiler ile aile bireylerinin, bir kaza sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararları poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına almaktadır.

Ürün Sorumluluk Sigortası Nedir?

Ürün Sorumluluk Sigortası ürettiğiniz ve/veya satmış olduğunuz ürünlerin kusurundan kaynaklanan olay sonucunda ortaya çıkan bedeni zarar ve/veya maddi zarar dolayısıyla firmanıza karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerine karşı zararlarınızı tazmin edecektir.