2021 yılı gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2020 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar elektronik ortamda göndereceklerdir.

Özel hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerin beyannameleri, özel hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 25. günü akşamına kadar verilir. Örneğin özel hesap dönemi 1 Temmuz – 30 Haziran olan bir kurumun beyannamesini 25 Ekim akşamına kadar vermesi gerekmektedir.

2021 kira gelir vergisi yüzde kaç?

313 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 7.000 lirası gelir vergisinden müstesnadır….Özet.

Gelir Dilimleri Vergi Oranı (%)
24.000 TL’ye kadar 15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası 20

Damga vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir. (Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin) Damga Vergisi’ne tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde beyan edilir.

2020 kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi 01 Nisan 2020 tarihi itibariyle artık nihai olarak verilebilir hale geldi ve İdare tarafından bir uzatma gelmediği takdirde 30 Nisan 2021 günü akşamına kadar beyan edilme ve ödenme zorunluluğu taşıyor.

Özel Beyanname ne zaman verilir?

Özel Beyanname beyannamesi kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir. Beyanname verilen ayın 17. günü akşamına kadar ödenir. 3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü akşamına kadar verilir.

2021 yılı gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2020 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar elektronik ortamda göndereceklerdir.

Kira beyanı nasıl verilir 2021?

Kira Gelir Beyannamesi Nasıl Verilir? Kira gelir beyannamesinin elektronik ortam üzerinden gönderildiğinden mükelleflerin vergi dairesine gitmeden Hazır Beyan Sistemine giriş yapmaları yeterlidir. Bu sisteme www.gib.gov.tr web adresi üzerinden ulaşılıyor ve yıllık kira geliri tutarı girilerek beyanname oluşturuluyor.

2021/030 Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı. 2020 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–31 Mart 2021 tarihleri arasında verilecektir.

Ikincil kopyalar ne zaman?

(*2020/Ocak-Şubat-Mart dönemlerine ait e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlık bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı 5.2.2021 tarihinde yeniden güncellenmiş olup, 08/01/2021 tarihinde yapılan güncellemede belirlenen tarih 5.2.2021, kılavuzun ilk yayımında belirlenen tarih 15 Ocak 2021 dir.)

E-defter ikincil kopya saklama ne zaman yapılır?

E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu’nda 2021 yılı aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası yükleyenler için e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı; e-defterlerin oluşturulması, imzalanması ve …

Gelir vergisi ne zaman beyan edilir?

Gerçek kişiler tarafından 2021 yılında elde edilen ticari, zirai, serbest meslek kazancı, ücret geliri gibi kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi 31 Mart’ta sona erecek.

Ocak beratı Ne Zaman Alınacak 2021?

2021 Yılı e-Defter Berat Yükleme Süreleri

e-Defter Dönemi Berat Yükleme Son Günü (Aylık Yükleme Tercihi)
2021 Ocak Ayı 07.05.2021 Cuma Günü
2021 Şubat Ayı 07.06.2021 Pazartesi Günü
2021 Mart Ayı 30.06.2021 Çarşamba Günü
2021 Nisan Ayı 02.08.2021 Pazartesi Günü

2022 Ocak ayı beratı ne zaman verilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-defter berat dosyalarının yüklenmesiyle ilgili aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihlerinin 31 Ocak 2022’ye kadar yapılabileceğini duyurdu.

E-Defter ikincil saklama nedir?

Bilindiği üzere, 2019 yılı sonunda yapılan düzenleme ile; e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yada Başkanlık tarafından bu hususta izin alan özel Entegratör sistemlerinde saklanması zorunlu hale getirildi.

2021 e-Defter Berat Yükleme Süresi Uzatıldı mı?

Özet: 27.05.2021 tarihinde yayınlanan duyuruya göre, elektronik defter beratlarının yüklenme süresi uzatılmıştır.

Gelir vergisi gecikirse ne olur?

Vergiyi geç ödemenin, gecikme faizi haricinde büyük sıkıntısı yoktur. Eğer vergi tutarı çok yüksekse, vergi dairesi alacağını garantiye almak için banka hesaplarınıza bloke koyabilir.