2021 de matrah artırımı var mı?

7326 sayılı Kanun ile genel olarak 30 Nisan 2021 ve öncesindeki dönemlere ilişkin vergiler ile buna bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve vergi aslına bağlı olmayan diğer vergi cezalarını kapsayan vergi affı ve matrah/vergi artırımı imkanı getirilmişti. Böylece ilk taksit ödeme süresinin son günü 1 Kasım 2021 oldu.

Geriye dönük vergi incelemesi kaç yıl 2021?

Kanuna göre mükellefler 31.8

Matrah Artırımı 2021 hangi yılları kapsıyor?

a) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) vergiye esas alınan matrahlarını, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), 2016 takvim yılı için 5, 2017 takvim yılı için 0, 2018 takvim yılı için %, 2019 takvim yılı için , 2020 takvim yılı …

Matrah Artırımı 2021 iptal olur mu?

Evet, mükelleflerin başvuru süresinin son günü olan 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vermiş oldukları matrah ve vergi artırımı bildirimlerini iptal ettirmek suretiyle matrah ve vergi artırımlarından kısmen veya tamamen vazgeçmeleri mümkün bulunuyor.

Matrah Artırımı 2021 incelemeye engel mi?

7326 sayılı kanuna göre matrah veya vergi artırımında bulunulması, kanunun yayımı tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, incelemelerin, 02/08/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) sonuçlandırılamaması hâlinde, bu işlemlere devam edilmez.

Hangi vergiler zaman aşımına uğrar?

213 sayılı VUK’un 114. Maddesine göre, vergi alacağının doğduğu takvim yılı takip eden yılın başından başlayarak 5 yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. 5 yıllık tarh zamanaşımı süresi VUK’un kapsamındaki bütün vergiler için geçerli olmakla birlikte, emlak vergisi ve veraset ve …

Yapılandırma 2021 ne zaman bitiyor?

BORÇ YAPILANDIRMA SON GÜN NE ZAMAN? Vergi, sosyal güvenlik primi, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredileri, köprü otoyol kaçak geçiş cezası gibi 30 Nisan 2021 tarihinde vadesi dolduğu halde ödenmeyen kamuya olan borçlar için tanınan başvuru süresi 30 Eylül 2021 günü sona erecek.

Matrah artırımı beyanı iptal olur mu?

Matrah Artırımı 2021 nedir?

Matrah arttırımı, gerekli görülen durumlarda ek vergi ödeyerek vergi incelemerinden kurtulmayı sağlayan bir uygulamadır. Vergi matrahı artırımı, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan zaman zaman yapılan vergi incelemesinden ek vergi ödeyerek kaçınmayı sağlayacak olan bir uygulamadır.