2000 den sonra işe girenler kıdem tazminatını nasıl alabilir?

Bu koşullar çerçevesinde, Sosyal Güvenlik Mevzuatı açısından ilk sigorta giriş tarihi 08/09/1999 sonrası olan sigortalılar, ilk sigorta giriş tarihine göre 18/02/2019 tarihinden itibaren (08/09/1999 tarihinden itibaren 7000 sigorta prim gününün sağlanabileceği en erken tarih) en az bir yıldır çalıştıkları işyerinden …

Emekli olanın tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplamasında işçinin çalıştığı gün sayısı ve 1 aylık brüt ücreti baz alınır. Gün hesaplaması için; işçinin iş akdinin fesih edildiği tarihten işe giriş tarihi çıkarılarak bir (1) gün ilave edilir. Kıdem tazminatı tutarını hesaplarken çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret ödemesi yapılır.

Çalışan emeklinin yıllık izni kaç gün?

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden, b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden, c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden,az olamaz.

Emekli çalışan ücretsiz izne çıkarılabilir mi?

Yazımda da belirttiğim gibi, emekli öğretmenler de dahil olmak üzere emekli çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyor. Emekli aylığı aldığınızdan, ücretsiz izin döneminiz için nakdi ücret desteği de alamazsınız. Ücretsiz izne ayrılmanız iş sözleşmenizi haklı nedenle fesih hakkı da vermez.

10 yıl çalışan işçi istifa ederse tazminat alır mı?

Genel kurala göre istifa eden (İş sözleşmesini İş Kanunu’na uygun biçimde süreli fesih yoluyla fesheden) işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi mümkün değildir. Bir başka deyişle hiçbir gerekçe belirtmeden istifa eden işçi kıdem tazminatı alamaz.

2000 yılında sigortalı oldum ne zaman emekli olurum?

08.09.1999 yılı sonrası sigorta başlangıcı olanların sigortalılık süre şartı bulunmamaktadır. 7000 iş günü ve 60 yaş şart yeterlidir. 60 yaşını geçen, 25 yıl sigortalı olan ve en az 4500 gün prim ödeyen çalışanlar da emekli olabilirler.

Kendi isteği ile işten ayrılan kıdem tazminatı alabilir mi?

İstifa eden işçi normalde kıdem tazminatı alamaz. Ancak bazı durumlarda haklı nedenlerle istifa eden işçilerin kıdem tazminatı alma hakkı doğmaktadır. İstifa eden işçinin, kıdem tazminatına hak kazanamayacağını söylemek her zaman doğru olmaz.

Kıdem tazminatı almak için nereye başvurulur?

Kıdem tazminatı uyuşmazlıklarında çalışan yazılı olarak işyerinin bulunduğu yerdeki adliyeye başvurmalı. Başvuru adliyelerdeki arabuluculuk bürosuna, büro yoksa bu işi yapmakla yükümlü bulunan sulh hukuk mahkemesi başvurmalı.