15 yılını dolduran tazminat alabilir mi?

Yasal durum şöyle; Toplam 3600 gün prim ödenmiş olmak kaydı ile fiili hizmet süresi 15 yıl olanlar emeklilik gerekçesi ile işten ayrılma ve kıdem tazminatı alabilme hakkına sahiptir.

Sözleşmeli çalışan tazminat alabilir mi?

Belirli süreli iş sözleşmesinin, sözleşme süresinin bitimi ile sona ermesi hali, kanunda sayılan sebepler arasında yer almıyor. Buna göre, belirli süreli iş sözleşmesi, sözleşme süresinin sona ermesine bağlı olarak kendiliğinden sona erdiğinde, kıdem tazminatına hak kazanılamıyor.

Bir yılı doldurmayan kıdem tazminatı alabilir mi?

İş Kanunu’na göre bir kişinin kıdem tazminatı alması için o iş yerinde en az 1 yıl çalışması şarttır. 1 yılı dolduran ve işveren tarafından iş akdi sonlandırılan çalışanlara kıdem tazminatı verilir. Eğer kişi kendi istifa ederse kıdem tazminatı hakkı olmayacaktır.

Kıdem tazminatı almak için kaç yıl çalışmak gerekir?

Özetle, 08/09/1999 tarihinden önce ilk sigortalılığı başlamış kişiler için 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık şartını sağlayan yazının ilgili SGK dan alınıp işverenliğe vermesiyle kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

10 yıl aynı işyerinde çalışan tazminat alabilir mi?

İşyerinde 10 yıldan beri çalışan işçi, ne kadarlık ücret tutarında kıdem tazminatı alabilir? 1475 sayılı İş Kanununun 14’ncü maddesinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödeneceği belirtilmektedir.

Sözleşme süresi bitince ne olur?

Belirli süreli iş sözleşmesi bitince taraflarca belirlenmiş olan sürenin bitmesi sonucunda kural olarak kendiliğinden sona erer. Bu nedenle de sözleşmenin süresi dolana kadar taraflar yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur.

Sözleşmeli çalışan ihbar alabilir mi?

Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça tekrarlanamaz. Belirli süreli sözleşmeler bitiş süresi önceden belirlenmiş sözleşmeler olduğu için “ihbar önelleri/ihbar tazminatı” söz konusu değildir. Sözleşmeye aksi bir madde konulsa dahi geçersizdir.