1 yıllık kira sözleşmesi bitince ne olur?

Belirli süreli kira sözleşmesinde, taraflar bildirimde bulunmadığı takdirde 1 yılın sonunda kontrat yenilenmiş olur. Kira sözleşmesi bitse dahi gayrimenkul sahibi, kiracının evi boşaltmasını talep edemez. Kiracı tahliye süresi, kiracının kira kontratının bitimine 15 gün kala evi boşaltacağını bildirmesi ile başlar.

Kira kontratı kendiliğinden yenilenir mi?

TBK 347’ye göre süre bitmezden 15 gün önce kiracı yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirebilir. Ancak kiracı sessiz kalırsa veya sözleşmeyi devam ettirdiğini bildirirse sözleşme devam eder. Yani kira sözleşmesi bitince otomatik yenilenir mi sorusuna verilecek cevap evet otomatik olarak yenilenir olacaktır.

Ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi?

Ev satışından sonra ev sahibi, kiracıya ihtarname çekerek 6 ay içinde evden çıkmasını talep edebilir. Kiracının eve özensiz davranması ve komşularla iyi geçinmemesi durumunda ev sahibi, kiracının tahliyesini isteyebilir. Borcun ödenmemesi durumunda ev sahibi, sözleşmeyi fesh ederek kiracıyı evden çıkarabilir.

Kira kontratı kaç yıl geçerli?

Peki, mesken ve işyeri kiralamalarında kira sözleşmesi en fazla kaç yıl olur? Kiracılık mevzuatı gereğince kiralama süresinde herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Kira sözleşmesi 6 aylık, 1 yıllık olabileceği gibi 10 yıllık da olabiliyor. MADDE 300- Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir.

Kira sözleşmesi dolarsa ne olur?

Bu sözleşme türünde ev sahibi veya kiracı talep etmedikçe sözleşmeler her bir yılın sonunda yenilenmiş sayılır. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kiracılar istedikleri an evi tahliye etme hakkına sahiptir. Ev sahiplerinin ise bu konuda hakları ancak 10 yıllık sözleşme süresinin dolması ile doğabilir.

Kira sözleşmesi nasıl sona erer?

Kiraya veren ,sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren , bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla , herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Kira sözleşmesine cezai şart konulabilir mi?

3.CEZAİ ŞART Kira sözleşmelerinde kiracı ve kiraya veren, sözleşmeyi erken feshetmeyi kararlaştırabilir. Kira sözleşmelerinin erken feshedilmesi durumunda tarafların kira sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ifa etmekten kaçınmalarını engellemek için sözleşmede bir cezai şart kararlaştırılabilir.

Bir yıllık kira sözleşmesi kendiliğinden nasıl uzar?

Kira sözleşmesinin süresi kendiliğinden uzar mı?

  1. İşyeri ve konut kullanımı amacıyla imzalanan kira sözleşmelerinin süresi, sözleşme süresinin sonunda kendiliğinden bir yıl süre için uzar.
  2. Bu kendiliğinden uzama her sene sonunda da devam eder.
  3. Sürenin sona ermesi nedeniyle kiralanan gayrimenkulü tahliye etmeniz gerekmez.

Kiraya en fazla ne kadar zam yapılabilir?

Kira sözleşmesi kanun gereği uzadığı tarihte eğer tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 20 veya bu orandan yüksek ise, kira yüzde 20 oranında artırılır.

Kiracının oturduğu ev satılırsa ne olur?

Kira sözleşmeniz devam ederken ev sahibinin evi bir başkasına sattığı durumda, kiracının eski ev sahibiyle yapmış olduğu kira sözleşmesi aynen geçerliliğini koruyarak devam eder. Böyle bir durumda kiracının mağdur edilmemesi ve kira sözleşmesinin korunarak aynı haliyle devamı esas alınmıştır.