Zilhicce ayında tutulan oruca nasıl niyet edilir?

Sekizinci günü terviye, dokuzuncu günü arefe olarak bilinen Zilhicce ayı, içerisinde Kurban Bayramını da barındırıyor. Dini kaynaklara göre Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir.

Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya ne demek?

Oruca “Niyet ettim Allah rızası için, bugünkü Ramazan orucumu tutmaya” şeklinde niyet edilir. Aynı zamanda bu niyet sözünü dil ile söylemeyip kalpten geçirmek de yeterlidir. Oruç tutmak için sahura kalkan kişi niyet etmeyi unutsa da, oruç için sahura kalktığı için fiilen niyet etmiş olur.

Kürtçe nasıl niyet edilir?

Niyet ettim Allah rızası için Yarın ki Ramazan ayının orucunu tutmaya. Allahım Sen Kabul eyle.. = Min niyet kir ku sibê ji bo xatirê xwede rojî ya meha Remezanê bigirim.

Hanefilerde oruca ne zaman niyet edilir?

Hanefi mezhebine göre ise kazaya kalmış Ramazan, nafile ve muayyen nezir oruçları için niyet gece vakti getirilebildiği gibi gündüz öğleden önce de getirilebilir. Bunun için “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya” demek yeterli olacaktır.

Zilhicce Orucu 3 gün tutulur mu?

Hafsa (Radıyallâhu Anhâ) validemizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) dört şeyi hiç terk etmezdi: Zilhicce’nin ilk on gününün orucu, Aşura orucu, Her aydan üç gün orucu, Sabahın iki rekât sünneti.”(Geylânî, el-Gunye 2/39)

Zilhicce ayında hangi dualar okunur?

GÜNÜ SUBBUHUN GUDDUSUN RABBUNA RABBUL MELÂIKETI VERRUH 100 DEFA.

 • GÜNÜ SUBHANALLÂHİ VE Bİ HAMDİHİ SUBHANALLÂHIL AZİM 100 DEFA.
 • GÜNÜ LÂ HAVLE VELÂ GUVVETE ILLÂ BILLÂHİL ALIYYİL AZIM 100 DEFA.
 • GÜNÜ HASBİYALLÂHU LÂ ILÂHE İLLÂLLÂHU ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBÜL ARŞİL AZİM 100 DEFA.
 • Yatmadan önce oruca nasıl niyet edilir?

  Oruç niyeti için “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet oruç tutmak isteyen kişiler için yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir.

  Sabah niyet edilen oruç kabul olur mu?

  Şafii mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirazi, el-Mühezzeb, I, 331-332).

  Şafiiler nasıl niyet edilir?

  “Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya” şeklinde yapılan niyet en efdal olan niyettir. Herhangi bir oruç için niyet ederken gün belirlemeden yani “Bugünkü orucu tutmaya” derken bugün kelimesini kullanmadan edilen niyetlerde caizdir.

  Kürtçe kaza orucu niyeti nasıl getirilir?

  Kürtçe Kaza Orucuna Nasıl niyet Edilir? Niyet ettim Allah rızası için Ramaza orucunun kazasını tutmaya. = min niyet kir ji bô xwede rojîya qezaye ferza remezanê digirim.

  İmsak vaktinden sonra niyet edilir mi?

  Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış …

  Sabah kalkınca niyet edilir mi?

  MEZHEPLERE GÖRE NİYET VAKİTLERİ Nafile oruçta ise güneş tepe noktasına gelmeden önceye kadar niyet edilebilmektedir. Mâlikîlere göre niyetin geçerli olması için gereken süre, güneşin battığı andan gecenin sonuna kadardır. Çünkü sabah, yani orucun başladığı vakitte niyet edilmediyse o günkü oruç geçerli sayılmamaktadır.