Yurtdışında eğitim Nasıl Alınır?

Yurt dışında üniversiteye kayıt için istenilen genel evraklar:

  1. Lise ya da üniversite diploması (Yüksek lisans için üniversite diploması şart)
  2. İngilizce transkript.
  3. İlgili üniversitenin Online başvuru formu.
  4. Motivasyon mektubu.
  5. Referans mektupları (3 adet yeterli)
  6. Finansal dökümler.
  7. TOEFL ve ILETS sınav skorları

1416 sayılı kanun eğitimleri nedir?

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca yurt dışına resmî burslu statüde öğrenime gönderilen …

Türkiye’de yapılan yüksek lisans yurtdışında geçerli mi?

Ekonomi, işletme, finans, mühendislik gibi sıklıkla tercih edilen bu bölümlerde yurtdışında eğitim aldıktan sonra Türkiye’ye döndüğünüzde denklik ile ilgili olarak yapmanız gereken ekstra bir şart yoktur ve diplomanız geçerlidir.

Devlet memuru yurt dışında yaşayabilir mi?

Sebebe bağlı olmaksızın alınan aylıksız izinde memur un yurtdışına çıkmasına engel bulunmamaktadır. Eşi yurtdışına sürekli görevle atanan memura verilen izinde de memurun yurt dışına çıkmasına mani bulunmamaktadır.

YLSY için ALES kaç olmalı?

En az lisans mezunu olmak, c. Lisans mezuniyet notu en az 2.50 / 65 olmak, d. 31 yaşından gün almamış olmak (2014 YLSY için 1984 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak), e. ALES’ten en az 70 puan almış olmak (ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir.), f.

YLSY kimler kefil olabilir?

1) Kefaletname 2 (iki) kefil tarafından imzalanacaktır, 2) Kefillerin yurt içinde çalışıyor olması gereklidir, 3) Emekli kefil kabul edilmez ancak; emekli olup Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olarak çalışanlar kefil olabilir.

Yüksek lisans diploması yurtdışında geçerli mi?

Diploma Eki, Diplomanın Avrupa’da geçerli olmasını sağlar mı? Diploma Eki ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarınca verilen diplomaların başka ülkelerde otomatik olarak tanınmasını sağlayan bir “tanıma/geçerlilik/denklik belgesi” değildir. Diploma Eki almak, diplomanın başka Avrupa ülkelerinde geçerli olmasını sağlamaz.

Yüksek lisans Yurtdışında yapılır mı?

Amerika, İngiltere, Avustralya, Almanya, Hollanda, Kanada, Fransa gibi birçok yabancı ülkede yüksek lisans eğitimi almak mümkündür. En çok tercih edilen yüksek lisans programları MBA, mühendislik ve IT programlarıdır.

Devlet memuru izinsiz yurtdışına çıkabilir mi?

Ancak, 29 Mayıs 2020 tarihli ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yukarıda bahsi geçen 2020/2 sayılı Genelge 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmış, bu kapsamda kamu görevlilerinin izne tabi olmaksızın yurtdışına çıkışları serbest hale …

Ücretsiz izne ayrılan memur yurtdışında çalışabilir mi?

Çalışmanın yurt içinde veya yurtdışında olmasının bir farkı bulunmamaktadır. Sayıştay’a göre aylıksız izinde memuriyet statüsü devam ediyor.