Yetenekli insanlar kimlerdir?

İşte yetenekli o insanlar;

 • Jordan Romero. 15 yaşında 7 kıtada 7 dağa tırmandı;
 • Eliana Smith. 7 yaşında ‘Güzin Abla’ oldu;
 • 3. William Joseph Mosconi. 6 yaşında profesyonel bilardocu oldu.
 • Fabiano Luigi Caruana. 14 yaşında en genç satranç üstadı oldu.
 • Saul Aaron Kripke.
 • Aelite Andre.
 • Gregory Smith.
 • 8. Michael Kevin Kearney.

Üstün yetenekli birey kimdir?

Üstün yetenekli çocuk zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği uzmanlar tarafından belirlenen çocuktur. Üstün yetenekliler bir veya bir kaç alanda kabiliyeti olan, üstün başarı gösteren bireylere denir.

Yetenekli insan ne demek?

Yetenek ister gelişmiş, ister gelişmemiş olsun, belirli türden işler yapma konusunda doğuştan gelen bir potansiyel. Yani temel olarak herkesin yapabileceği şeyleri, herkesten daha iyi ve farklı yapabilme becerisi diyebiliriz.

Özel yetenekli tanısı ne demek?

Özel yetenekli birey; yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen; yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi duyduğu alanlarda bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren bireydir.

Insanın yetenekleri nelerdir?

Yetenek; bireyin anlama ve yapabilme niteliği, sürekli yaşadığı duygu, düşünce ve davranışları üretici bir şekilde hayatının her alanına uygulayabilme becerisidir. Aynı zamanda yetenek belli bir alanda normal düzeyin üstünde ancak henüz tam olarak gelişmemiş özellikler bütünü olarak ele alınmaktadır.

Insanüstü güçler nelerdir?

HERKESİN SAHİP OLMAK İSTEYECEĞİ SÜPER GÜÇLER

 • Görünmezlik. Görünmez olunca neler yapılabilir?
 • İnsanüstü Güçler. Eğer ben süper güçlü olsaydım, yanlış yere park edilen araçları fırlatır atardım 🙂
 • 3. İyileştirme.
 • Ölümsüzlük.
 • 5. Zaman Yolculuğu.
 • Telepati.
 • 7. Önsezi.
 • 8. Zamanı Durdurma.

Üstün yetenekli ne demek?

Üstün yetenek genel zihinsel yetenek, özel akademik yetenek, yaratıcı ya da üretici düşünce yeteneği, liderlik yeteneği, görsel ve gösteri sanatlarında yetenek ve psiko-motor yeteneği alanların birinde ya da bir kaçında yüksek performans ve başarı gösterme şeklinde tanımlanmıştır.

Üstün zeka Nedir Tanımı?

Üstün zeka, normal üstü veya yüksek zeka şeklinde tanımlanabilir. IQ seviyesi 90 ve üstü olanlar normal, 135 ve üstü olanlar üstün zekalıdır diyebiliriz. Uzun süreli bir belleğe sahiptirler.

Doğuştan gelen yeteneğe ne denir?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan istidat kelimesi, doğuştan gelen yetenek anlamına gelir. Bu kelime Osmanlıca yazılmış metinlerde ”istidad” ve ”isti’dad” şeklinde geçer.

Özel yetenekli bireylerin tipik özellikleri nelerdir?

Akarsu’nun aktarımına göre üstün yetenekliler alanında çalışan kişilerin belirlediği en yalın tanı ölçütleri şunlardır:

 • En az bir yetenek alanında yaşıtlarının üstünde performans gösterme.
 • Dili etkili kullanma.
 • Merak ve bazı konulara yoğun ilgi gösterme.
 • Çabuk öğrenme.
 • Güçlü bellek.
 • Yüksek düzeyde duyarlı olma.

Üstün yetenekli çocuğun özellikleri nelerdir?

Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri

 1. Hızlı öğrenme ve anlama yetenekleri vardır. Üstün yetenekli çocuklar, bilgileri yaşıtlarına göre daha erken alma eğilimi gösterir.
 2. Dili çok iyi kullanırlar.
 3. 3. Merak ederler.
 4. Çok iyi hafızaları vardır.
 5. Duygusal olarak hassaslardır.
 6. Hayal güçleri çok kuvvetlidir.

Ilgi ve yetenekleri nelerdir?

İnsanlar yaptıkları her işten ya da etkinlikten doyum sağlamak isterler. İlgi herhangi bir zorlama olmadığı ya da sonucunda ödül vaat edilmediği halde yapılan etkinliklerden alınan doyumdur. Yetenek eğitimden yararlanabilme ve öğrenme gücü olarak da tanımlanabilir. …