Yeni görgü kuralları Nelerdir?

Görgü kuralları aşağıda belirtilmiştir;

 • Hoşgörülü ve iyimser olmak,
 • Olgun bir kişiliğe sahip olabilmek amacıyla çaba göstermek, eleştiriyi zamanında ve yerinde yapmak,
 • Giyime önem vermek, giysiyi mevki, yer ve zaman uygun olarak giyinmeye özen göstermek,
 • Başka kişileri rahatsız edici davranışlardan sakınmak,

Genel görgü kuralları nelerdir?

Görgü bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kurallarının genel adıdır. Toplumda bireyler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinden doğan töre, adet, gelenek ve görenekler, din kuralları gibi görgü kuralları da yazılı olmayan normlardandır. Selamlaşma, yemek yeme kuralları, saygılı davranma gibi.

Görgü ahlak kuralları nedir?

Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kurallarına görgü denir. Toplumda bireyler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinden doğan töre, adet, gelenek-görenekler, din kuralları gibi görgü kuralları da yazılı olmayan normlardandır. Örf ve adetlerin basit biçimi olarak da kabul edilmektedir.

Görgü kuralları yaptırımı nedir?

Görgü kuralları uyulmadığı takdirde hukuki bir yaptırım oluşturmaz. Gereken yaptırım yine toplumun kendisi tarafından uygulanır. Böyle kişiler toplum içerisinde dışlanır ve ayıplanır. Bu özelliğiyle kuralların yaptırımları soyuttur.

Az bilinen görgü kuralları nelerdir?

Pek Bilinmeyen 10 Görgü Kuralı

 1. İkiden Fazla Teklif Edilmez.
 2. Sağ Tarafta Bekleyin.
 3. Güneş Gözlüğünü Çıkarmak.
 4. Bardak Şıngırdatmayın.
 5. Yan Yana Yürümeyin.
 6. Telefonla İlgilenmeyin.
 7. Toplu Taşımalarda Dikkat.
 8. Eldivenle Tokalaşmayın.

Toplum içinde uyulması gereken kurallar nelerdir madde madde?

Toplum içerisinde uyulması gereken kurallar.

 • Toplum içinde kulaktan kulağa konuşmamak.
 • Toplum içerisinde uygunsuz davranış yapmamak.
 • Toplum içerisinde yüksek sesle konuşmamak.
 • Saygılı olmak.
 • Kılık,kıyafete özen göstermek.
 • Temiz olmak.
 • Düzenli ve tertipli olmak.

Adab ı muaşeret kuralları nelerdir?

1960’lı Yıllarda İlkokullarda Okutulan Âdâb-ı Muaşeret Dersinden…

 1. Emanet eşyalar fazla geciktirilmez.
 2. Başkasının kusuru ile dalga geçilmez.
 3. Ayakta bir şeyler yiyip içilmez.
 4. Eller pantolon cebine sokulmaz.
 5. Telefon eden kişi önce kendisini tanıtır.
 6. Pazarlık yapılırken mal kötülenmez.