Yaşlı ihmali ve istismarı belirtileri nelerdir?

12.2. Yaşlı İhmali ve İstismarının Saptanması

  • Hassas cilt veya kötü cilt hijyeni.
  • Hastalıkla ilişkisi olmayan vücutta su kaybı ve/veya beslenme bozukluğu.
  • Kilo kaybı
  • Kirli giysi veya yatak.

Yaşlı ihmali ve istismarı hangi yaşlı kavramıdır?

Yaşlı istismarı, yaşlının sağlık ve iyilik halini tehdit eden veya zarar veren herhangi bir davranışa maruz kalmasıdır. Yaşlı ihmali ise yaşlının sosyal, fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasında bilinçli veya bilinçsiz yetersizlik oluşması olarak adlandırılır.

Yaşlılara yönelik psikolojik istismar nelerdir?

Yaşlının güvendiği bir kişinin bilerek ve isteyerek yaşlıya ruhsal açıdan acı vermesi psikolojik istismar olarak kabul edilmektedir (19). Yaşlının sevgi, şefkat, ilgi, destek gibi duygusal ihtiyaçlarının giderilmemesi, küçümsenmesi, yaşlıya sözlü saldırıda bulunulması bu istismar kapsamındadır (20).

Yaşlı Ayrimciliği nedir?

Bir kişiye sadece yaşı nedeniyle gösterilen farklı tavır, ön yargı ve davranışlar yaşlı ayrımcılığı olarak ifade edilir. Toplumun ve profesyonellerin yaşlılığı algılayışları, bakış açıları ve önyargıları yaşlılara sunulan hizmetlerin kalitesini etkilemektedir.

Yaşlı ihmali ve istismarı hangi kavram ortaya çıkarmıştır?

Yaşlı İstismarı ve İhmal Kavramı Uluslararası Yaşlı İstismarının Önlenmesi Kuruluşu ve DSÖ Toronto Deklerasyonu “Güven beklentisi olan herhangi bir ilişkide yaşlıya zarar veren veya strese sokan tek ya da tekrarlayan uygunsuz davranışlarda bulunulmasını yaşlı istismarı olarak tanımlamaktadır.

Öz ihmal nedir?

Kendi Kendini İhmal: Yaşlı kişinin kendi sağlık ve güvenliğini tehdit edecek şekilde tek başına yaşama davranışı göstermesidir.

Yaşçılık nedir?

Yaşa bağlı ayrımcılık (yaşçılık), kişilere yaşa dayalı yapılan olumlu veya olumsuz davranışlardan oluşan bir ayrımcılık türüdür. Günümüzde de bu durum yaşçılık kavramı ile açıklanmakta ve insanlara sadece yaşı (genç ya da yaşlı olması) nedeniyle ayrımcılık yapılmaktadır.

Yaşlı istismarı grupları nelerdir?

Yaşlı istismarı üç temel grupta incelenmektedir:Ailesel, kurumsal ve kendi kendini ihmal. Ailesel yaşlı istismarı, yaşlı bireye kendi evinde ya da kaldığı başka bir ev orta- mında kötü muamelede bulunulmasıdır.

Yaşlı ayrımcılığı türleri nedir?

Yaş ayrımcılığı üç temel kategoride ele alınabilir. Bunlar yaşlı bireylere, yaşlanma sürecine ve yaşlılığa karşı oluşmuş ön yargılı yaklaşımlar; yaşlı bireylere karşı ayrımcı tavırlar ve yaşlı bireyler hakkındaki kalıplaşmış algıları destekleyen kurumsal uygulamalar ve politikalar olarak sınıflandırılır.

Yaşa bağlı ayrımcılık nedir?

Yaşa bağlı ayrımcılık (yaşçılık), kişilere yaşa dayalı yapılan olumlu veya olumsuz davranışlardan oluşan bir ayrımcılık türüdür. Yaşçılık kavramı çocukları ve gençleri de kapsayan bir ayrımcılık iken yaşlı ayrımcılığı kavramı ise yaşlı bireylere özgü olarak tanımlanmıştır.

Yaşlı ihmalleri nelerdir?

Yaşlı İhmali kilo kaybı ve gözlerde çökme, dehidratasyon, bireysel hijyenin kötü olması, yatak ya da elbiselerin kirli olması, tedavi edilmeyen mental ya da fiziksel rahatsızlıklar, görünen yaralarını inkâr etme ya da fazla açıklama yapma, ilacını almama sayılabilir.

Yaşlı istismarı gruplaması nedir?

Yaşlı istismarı üç temel grupta incelenmektedir:Ailesel, kurumsal ve kendi kendini ihmal.