Yasadışı mı yasa dışı mı?

8. Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: ahlak dışı, çağ dışı, din dışı, kanun dışı, olağan dışı, yasa dışı; ceviz içi, hafta içi, yurt içi; aklı sıra, ardı sıra, peşi sıra, yanı sıra vb.

Sıra dışı nasıl yazılır?

Sıradışı birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır? En çok merak edilen ve birleşik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmadığı araştırılan kelimeler içerisine sıra dışı sözcüğü geliyor. Bu doğrultuda kelimenin mutlaka ayrı yazılması gerektiği unutulmamalıdır. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit kelime ayrı yazılmaktadır.

Pek çok kez nasıl yazılır?

Pek Çok TDK Doğru Yazımı Türk Dil Kurumu’ndan alınan bilgilere göre pek çok ayrı olarak yazılmalıdır.

Bilinç altı nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Bilinç altı şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Bilinçaltı şeklinde olmalıdır.

Kuru yemiş nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıda! Bu kelime genellikle Kuru Yemiş şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Kuruyemiş şeklinde olmalıdır.

Uluslar arası nasıl yazılır?

ULUSLARARASI NASIL YAZILIR? Bu kelimenin “uluslararası, uluslar arası” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı uluslararası şeklinde olmalıdır.

Bir çok nasıl yazılır?

BİRÇOK NASIL YAZILIR? Bu kelimenin “birçok, bir çok” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı birçok şeklinde olmalıdır.

Herhangi bir yer nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu’na göre ‘herhangi bir’ olarak yazılır.

Herbiri nasıl yazılır TDK?

HER BİRİ NE DEMEK: Ayrı ayrı hepsi anlamındadır. HER BİRİ NASIL YAZILIR? Bu kelimenin her biri mi, herbiri mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı her biri şeklinde olmalıdır.

Birçok kez nasıl yazılır?

Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, birtakım, herhangi, hiçbir, hiçbiri belirsizlik sıfat ve zamirleri de gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır.

Bilinç dışı ayrı mı?

BİLİNÇALTI NE DEMEK: Bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiğinde kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı, tahteşşuur. BİLİNÇALTI NASIL YAZILIR? Bu kelimenin doğru kullanımı bilinçaltı şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

Bilinçaltı yönetilir mi?

Bilinçaltının asıl ana görevinin kişiyi KORUMAK olduğundan yola çıkılarak baktığımızda bilinçaltı kişinin verdiği tepkilere yüklediği SIFATlarla çerçeveliyor hayatı ve sonrasında zihinsel alan düşünce yardımıyla enerji bedenimize aktarım yapıyor. Duygu, düşünceler ve inançlar bilinçaltını tamamen yönetir ve etkiler.