Yabancı para üzerinden icra takibi yapılabilir mi?

Alacak olarak yabancı para, yani döviz ile ifade edimiş ise alacaklı, döviz olarak ilamsız icra takibi yapamaz. Yabancı para döviz Euro İcra Takibi alacaklının, isteğine göre döviz alacağını Türk parasına çevirmesi ve Türk parası üzerinden icra takip talebinde bulunması (m.58/3) gerekir (BK m.83, II).

Gerçek yabancı para borcu nedir?

Yabancı para borcu; borçlanılan para biriminin ifa yerindeki para birimi ile aynı olmadığı para borçlarıdır. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus borçlanılan para biriminin nerede ifa edildiği ve ifa edildiği yerdeki para birimi ile borçlanılan para biriminin aynı olmaması hususudur.

Yabancı para alacaklarında faiz istenir mi?

Bu durumda; alacaklı, yabancı para alacağı olan asıl alacak için 3095 Sayılı Kanun`un 4/a maddesi gereğince takip tarihinden fiili ödeme tarihine kadar devlet bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı üzerinden işlemiş faiz talep edebilir.

Yabancı para icra takibi nasıl yapılır?

Döviz Dolar Euro icra takibi nasıl yapılır sorusunun cevabı ise ya da Türk Lirası üzerinden ya da döviz üzerinden şeklinde olacaktır. Borcun bir kısmının TL bir kısmının döviz üzerinden ödenmesi mümkün değildir. İkametgahın bağlı bulunduğu icra dairesine verilecek olan dilekçe ile icra takibi başlatılabilmektedir.

Yabancı para borcu hangi kur üzerinden ödenir?

Türk Borçlar Kanunu’nun 99. maddesinde yer alan düzenlemede de açıkça görüldüğü üzere; taraflar arasındaki sözleşmede aynen ödeme ya da bu anlama gelen bir ifade bulunmadığı sürece alacaklı, yabancı para cinsinden alacağını isterse vade tarihindeki kur üzerinden isterse de fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden Türk …

Gerçek olmayan yabancı para borcu nedir?

Yabancı parayla borçlanıldığında; yabancı para birimiyle ifanın zorunlu olması halinde “gerçek yabancı para borcu”, döviz olarak aynen ödemenin dışında TL olarak da ödenebiliyorsa “gerçek olmayan yabancı para borcu”nun varlığından bahsedilecektir. …

Yabanci para alacaklarında hangi Kur?

Döviz takiplerinde hangi kur esas alınır?

Aynen ödeme ne demek?

Ülke parası dışında başka bir para birimiyle ödeme yapılması kararlaştırılmışsa, sözleşmede aynen ödeme veya bu anlama gelen bir ifade bulunmadıkça borç, ödeme günündeki rayiç üzerinden Ülke parasıyla da ödenebilir.

Senette dolar olur mu?

Yazı ile çeşitli tutarlara yer verilmişse değeri az olana itibar edilir. Ayrıca 250 Dolar veya Türk lirası geçersizdir. Doğru olanı 250 Dolar veya Türk Lirasındaki karşılığı olmalı.

Dolarla senet yapılır mi?

Ödenecek Miktar (Yazıyla ve rakamla yazılmışsa aynı olmalı.Yoksa yazıyla yazılan miktara itibar olunur . Yazı ile çeşitli tutarlara yer verilmişse değeri az olana itibar edilir. Ayrıca 250 Dolar veya Türk lirası geçersizdir. Doğru olanı 250 Dolar veya Türk Lirasındaki karşılığı olmalı.

Senet kaç yıl sonra geçersiz olur?

İmzalanan ve sizin adınıza göre düzenlenmiş olan bir seneti, kanunlara göre işlemezseniz eğer “3 Yıl Geçerlilik Süresi” vardır. 3 Yıl içinde senette yazan miktar kadar borcu ve diğer şartları alma hakkınız vardır. Eğer 3 yılı geçerse senet süresi bu sefer geçerliliğini kaybetmiş olur.