VIOP vade sonunda ne olur?

Vade sonu ve son işlem günü bir sözleşmede işlem yapılabilen son gündür. VİOP’ta sözleşme alınması/satılması durumunda, sözleşmenin vadesine kadar beklenmesi zorunlu değildir. Vadeye kadar olan sürede, Borsada aynı vadede ve sayıda sözleşme satmak/almak suretiyle (ters işlem) pozisyon kapatılabilir.

Vadeli islem Sozlesmelerinin teorik fiyatı neye gore belirlenir?

Vadeli işlem sözleşmesinin fiyatını belirleyen faktörler; Dayanak varlık spot piyasa fiyatı, • Faiz oranı • Temettü getirisi • Vadeye kalan gün sayısıdır.

Satın alma opsiyonu yükümlüsünün maksimum kârı ne kadar olabilir?

CALL OPTION Satıcının Maksimum Karı = Prim, Maksimum Zararı = Sınırsızdır. Bir yatırımcı gelecekte, ilgilendiği menkul kıymetin fiyatının yükseleceğini düşünüyorsa, bugünden ilgili menkul kıymetin fiyatını sabitlemek için alım opsiyonu satın alır.

Pay opsiyon sözleşmelerinde Günlük fiyat değişim limiti nedir?

Günlük fiyat değişim limiti, her bir sözleşme için belirlenen baz fiyatın ± ‘sidir. Bu yöntemle hesaplanan alt veya üst limitin fiyat adımına tekabül etmemesi halinde üst limit bir alt fiyat adımına, alt limit ise bir üst fiyat adımına yuvarlanır.

VIOP vade sonu uzlaşma fiyatı nasıl hesaplanır?

Alım sözleşmelerinde vade sonu uzlaşma fiyatı, dayanak varlık olan ABD Doları için son işlem gününde TCMB’nin saat 15:30 itibarıyla açıklayacağı gösterge niteliğindeki alış ve satış kurunun ortalamasının 1.000 ile çarpılması suretiyle bulunan değer ile opsiyon kullanım fiyatı arasındaki farkın en yakın fiyat adımına …

Viopta vade sonu ne zaman?

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Temmuz 2020 olan aşağıdaki sözleşmeler 29 Temmuz 2020(1) normal seans gün sonunda itfa olacaktır.

Vadeli işlem sözleşmesi ne demek?

Vadeli işlem sözleşmeleri, dayanak varlığın önceden belirlenen bir fiyattan ya da önceden belirlenen bir tarihte teslim alınmasını öngören sözleşmelerdir. Sözleşme ile kontratın miktarı, kontratın çıkış tarihi ya da bitiş tarihi, teminatlandırılma durumu net şekilde açıklanır.

VIOP teorik fiyat nedir?

Teorik fiyat, spot fiyatın üzerine taşıma maliyetlerinin eklenmesi ile ürününü vadeli fiyatının olması gereken değerini bulmaya yarayan bir hesaplama yöntemidir. Dolayısıyla Teorik fiyat, bir vadeli ürünün pahalı mı ucuz mu olduğunu ölçümlemek için kullanılan değerleme fiyatı olarak da gösterilebilir.

Opsiyon teminatı nedir?

Mevduat/tevdiat faizini düşük bulan ve faiz getirisini artırmak isteyen tasarruf sahibinin vadeli mevduatını teminat olarak göstererek banka ile yaptığı bir opsiyon işlemidir. Opsiyon tutarı vadeli mevduat olarak teminata alındığından, müşteri, opsiyon priminin yanında mevduat getirisi de kazanır.

Opsiyon sözleşmesinde opsiyon alan taraf opsiyon sözleşmesiyle tanınan hakkı satın alırken opsiyon satıcısına ne öder?

Satış opsiyonu (Put Option) Alıcısına gelecekte belirli bir miktarda varlığı, belirli bir fiyattan satma hakkı veren opsiyon sözleşmesidir. Anlaşma tarihinde opsiyon hakkını alan taraf anlaşılan prim miktarını opsiyon hakkını veren tarafa nakden öder. Bunun dışında herhangi bir para değişimi yapılmaz.

Opsiyon sözleşmelerinde satın alma opsiyonuna ne ad verilir?

Alım opsiyonu (Call Option) Alıcısına gelecekte belirli bir miktarda varlığı, belirli bir fiyattan alma hakkı veren opsiyon sözleşmesidir. Anlaşma tarihinde opsiyon hakkını alan taraf anlaşılan prim miktarını opsiyon hakkını veren tarafa nakden öder.

VOB uzlaşma fiyatı nasıl hesaplanır?