Vergiden indirim sistemi nedir?

Vergi İndirimi; mükellefin normal düzenlemelere göre ödemesi gereken verginini, matrahtan ve vergiden yapılan indirim yoluyla azaltılmasıdır. Bir tür vergi harcamasıdır. Vergiden indirim ise, belirli şartlar altında hesaplanan vergi üzerinden belirli oranda indirim yapılmasıdır.

Vergi indirim tutarı nedir?

Vergi indirimi, kapsama giren ve gerekli şartları taşıyan mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’inin, vergi dairesine ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilmesi (düşülmesi) şeklinde uygulanıyor.

Vergi indirimi kimleri kapsıyor?

Öncelikle şunu belirtmek lazım ki, Vergi İndiriminden sadece, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükellefleri yararlanabilecektir. Keza Gelir Vergisi mükelleflerinden de sadece, ticari, zirai ve serbest meslek kazanç sahipleri %5’lik vergi indiriminden yararlanabilecektir.

Asgari geçim indirimini eşlerden hangisi alır?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine göre çocuklar için asgari geçim indirimi eşlerden yalnızca birinin gelirine uygulanır. Yani çalışan eşler, asgari geçim indirimi almaya devam eder.

Engelli vergi indirimi için ne yapmalı?

Normalde, engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engelliler aşağıdaki belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğüne), Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi …

Engelli vergi indirimi nasıl yapılır?

Engelli vergi indiriminden kimler faydalanabilir?

2 : Engellilik indiriminden kimler yararlanır?

  • Engellilik indiriminden;
  • – Engelli Ücretli (Hizmet erbabı), – Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli (hizmet erbabı), – Engelli serbest meslek erbabı, – Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,
  • yararlanır.

Gelir vergisi muafiyeti ne demek?

Vergi muafiyeti, aslen vergi kanunlarına göre vergi ödemekle yükümlü olan kişi ya da kişi gruplarının aynı ya da farklı vergi kanunlarıyla vergi dışında bırakılması işlemidir.

Basit usul vergiden muaf mı?

Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler; defter tutmaz, vergi tevkifatı yapmaz ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermez (sigortalı çalışanları olanlar hariç), geçici vergi beyannamesi vermez ve geçici vergi ödemez, teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisi’nden (KDV) istisna olduğu için KDV beyannamesi …