Vergi indirimi YKO ne demek?

Yatırıma Katkı Oranı (YKO) vergi indirimi destek unsurunun üst sınırını belirlemektedir. Yatırıma Katkı Oranı; yatırımın yapıldığı bölgeye bağlı olarak belirlenen ve toplam sabit yatırım tutarının belirli bir yüzdesi ile hesaplanan bir üst sınır belirleme aracıdır.

Yatırım indirim Istisnasi nedir?

Yatırım indirimi istisnası, ticari ve zirai kazançlar ile kurum kazançlarının vergilendirilmesinde, belirli şartlar dahilinde, yapılan harcamaların belli bir tutarının vergiye tabi matrahın hesabında indirilmesine olanak sağlayan bir teşvik ve koruma müessesesidir.

Indirimli kurumlar vergisi uygulamasına ne zaman başlanır?

ilgili olarak indirimli kurumlar vergisi uygulamasına, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmeye başlandığı geçici vergi döneminden itibaren başlanılır.

Iştirak kazançları istisnası ne demek?

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesi hükmü gereğince en az iki tam yılı dolduran iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazançların %75’lik kısmı vergiden istisna tutulmuştur.

Toplam yatırıma katkı tutarı nedir?

Yatırıma katkı tutarı, yatırımların, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla Devletçe karşılanacak kısmıdır. Yatırıma katkı oranı ise yatırıma katkı tutarının yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak orandır.

Indirimli kurumlar vergisi uygulaması nedir?

İndirimli kurumlar vergisi, kurumlar vergisinin çeşitli koşulların karşılanması halinde daha düşük oranlarda ödenmesi uygulamasının adıdır. Bu uygulama, yatırım teşvik belgesine bağlı olarak yapılan yatırımlar için geçerlidir. Bu uygulamayla devlet, bu tespit edilen tutardaki kurumlar vergisinden vazgeçmiş olmaktadır.

Yatırım teşvik belgesi kimlere verilir?

Kısaca kimler yatırım teşvik belgesi alabilir sorusunun cevabı özetlendiğinde; gerçek kişiler, şirketler, sermaye şirketleri ve gerçek şahıs şirketleri, adi ortaklıklar veya iş ortaklıkları, kooperatifler, sınırlı sorumlu kooperatifler, tam sorumlu kooperatifler ve müteselsil kooperatifler, birlikler, dernekler.