Vergi inceleme süresi ne kadardır?

Vergi incelemeleri genellikle 5 yıllık tarh zamanaşımı süresi içerisinde yapılıyor. Bu süre içerisinde her vergi mükellefi incelenecek diye bir durum söz konusu değil. Bazı mükellefler bu 5 yıllık süre içerisinde hiç incelenmeyebilir, bazıları ise bir veya bir kaç defa incelenebilir.

Defter incelemesi ne kadar sürer?

Aramada ele geçirilen defter ve belgelerin incelenmesi en geç 3 ay içinde sonuçlandırılır. Alınan defter ve belgelerden suç delili teşkil etmeyenler, mükellefe bir tutanakla geri verilir. Haklı sebeplerin varlığı halinde, üç aylık süre sulh yargıcının kararı üzerine uzatılabilir.

Ödenecek vergi miktarının doğruluğu nasıl tespit edilir?

Ödenmesi gereken verginin doğruluğu ise; beyan esasına dayanan vergilerde mükellef veya vergi sorumlusunun vergi matrahı, vergi nispet ve miktarının defter, kayıt ve belgeler üzerinden veya defter ve belgelerle kısıtlı olmaksızın ödenmesi gereken verginin tespitine yönelik olarak, ekonomik gerekçeler de dikkate alınmak …

Vergi inceleme tutanağı nedir?

Vergi inceleme tutanakları, incelemenin en önemli unsurlarından birisidir. İnceleme raporundaki tespitlerin temel dayanağını oluşturur. Bu nedenle inceleme elemanı tarafından dikkatli ve gerçeğe uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekir. Hukuki anlamda da mükellefin vergi tarhına ilişkin kendini savunma imkanı demektir.

Vergi incelemesi kaç yıl geriye dönük yapılır?

Yürürlüğe giren yapılandırma kanunu, bir anlamda ‘vergi barışı’ özelliği de taşıyor. Geriye dönük olarak beş yıllık süre için vergi ve matrah artırımına giden mükellefler hakkında söz konusu yıllara ilişkin olarak başlatılmış incelemeler ortadan kalkacak. (Milliyet)

Vergi incelemesi son kaç yıl?

Kanuna göre mükellefler 31.8

Vergi Araştırması nedir?

Yönetmeliğe göre vergi incelemesi; İnceleme yapmaya yetkili olanlar tarafından, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla yapılan faaliyet olarak tanımlanmıştır. …

Şirket incelemesi ne kadar sürer?

İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla altı ay içinde incelemeleri bitirmeleri esastır. Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde ek süre talep edilebilir.

Vergi incelemesi kaç yıl geriye dönük?

Maliye hangi durumlarda inceleme yapar?

İş yerinizin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin iş yerinde yapılması imkânsız olursa veya siz isterseniz inceleme dairede yapılabilir.

Sınırlı vergi incelemesi ne demektir?

Sınırlı İnceleme: Mükellefin bir vergi türü için geçmişte belirli bir dönemle sınırlı olmak üzere incelenmesidir. Vergi Usul Kanunu’nun “İncelemeye Tabi Olanlar” başlıklı 137. Maddesinde, vergi incelemesine tabi kişiler düzenlenmektedir.