Vatandaşlıktan çıkma nasıl oluyor?

Türk vatandaşlığının kaybı konusuna 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 23 ve devamı maddelerinde yer verilmiştir. Buna göre Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı ya da seçme hakkının kullanılması ile kaybedilir.

Vatandaşlıktan çıkma işlemleri ne kadar sürer?

4- Türk vatandaşlığından çıkma izni işlemleri ne kadar süresi içerisinde sonuçlanır? İlgiliye ait başvuru belgelerinin Genel Müdürlüğümüze ulaştığı tarih itibariyle en geç 3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Türk vatandaşlığından çıkma ne kadar sürer?

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca: 1. Aşağıda durumları belirtilenler, ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığından ayrılabilirler.

Türk vatandaşlığından çıkmak için ne gerekiyor?

Türk vatandaşlığından çıkma izin başvurusu için, Alman makamlarından alacağınız Teminat belgesi (Einbürgerungszusicherung), veya Alman vatandaşlığına sahipseniz Alman vatandaşlık Belgesi (Einbürgerungsurkunde),Pasaport, Nüfus Cüzdanı, 16.- Avro harç ve 1 fotoğrafınız ile Başkonsolosluğumuza şahsen başvurmanız …

Türk vatandaşlığından neden çıkılır?

kendi iradesiyle veya iradesi dışı her ne şekilde olursa olsun, yabancı bir devlet vatandaşı olan kişiler türk vatandaşlığından çıkma talebinde bulunabileceklerdir. ancak türk vatandaşı izin almaksızın kendi iradesiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış bulunuyorsa, bu durum türk vatandaşlığının cezai olarak …

Vatandaşlıktan çıkarma kararını kim verir?

Türk vatandaşlığının kaybı, vatandaşlıktan çıkma veya kaybettirme ya da vatandaşlığa alınmanın iptali ile gerçekleşir. Bu işlemler İçişleri Bakanlığının (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile tesis edilir.

Türk vatandaşlığından çıkarsak ne olur?

Kişinin kendi isteğiyle vatandaşlıktan çıkma talebi olduğunda ve yukarıda açıklanan çıkma belgesinin ilgiliye imzalatılmasıyla Türk vatandaşlığı kaybedilir. Kişi, Türk vatandaşlığını kaybettiği andan itibaren yabancı statüsüne tabi olur.

Vatandaşlıktan neden çıkartılır?

Türk Ceza Kanunu’na göre devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, anayasayı ihlal, cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı ve silahlı örgüt kurma gibi suçlar gerekli makam talep ettiğinde vatandaşlıktan çıkarılmayla sonuçlanabilir.