Üzerinde işlem yapılması veya belli şahısların görmesi için gelen evrakların konulduğu dosya türü nedir?

Bekleme dosyaları: işlem yapılmak üzere gelen evrakların konulduğu dosyalardır. Bekleme dosyalarında yazılar, ilgili kişilere gönderilmek için bekletilir. Kapsadığı evrakın özelliği nedeniyle bölümlenen dosyalar: aynı evrakla ilgili diğer evrakların da bir arada bulunması amacıyla hazırlanan dosyalardır.

Dosyalama sisteminin taşıması gereken özellikler nelerdir?

Dosyalamanın Özellikleri

  • Basitlik. İyi bir dosyalama sistem, bu sistemi kullanan herkes tarafından kolay anlaşılır ve kullanılır olmalıdır.
  • Akla uygunluk. İyi bir dosyalama sistemi akla, mantığa uymalı ve iyi tanımlanmış bir amaca hizmet etmelidir.
  • Tutarlılık.
  • Dolaşım kolaylığı
  • Ekonomiklik.
  • Nümerik Dosya Düzenleme Yöntemi.

Dosyalama ve Arşivleme ne demek?

Arşivleme ise; kişilerin veya kurumların geçmişe yönelik faaliyetlerine ait bilgi ve belgelerinin muhafaza edilmesi işlemidir. Özellikle kurumlar açısından son derece büyük öneme sahip arşivleme faaliyeti, dosyalama işlemi olarak da anılmaktadır.

Dosyalama sistemleri nelerdir kısa?

> Birbiri ile ilgili evrakın bir arada olması, evrak arandığında kolaylıkla bulunması için yapılan belirli standardı ve kuralları olan düzenlemelere DOSYALAMA SİSTEMLERİ denir. Adından da anlaşılacağı gibi bu sistemde dosyalar alfabetik (A-B-C…Z) düzende sıralanır. İki harf arasına rehber konur.

Dosyalama sistemleri nedir?

Dosyalama sistemlerini alfabetik dosyalama sistemi, kronolojik dosyalama sistemi, bölgesel dosyalama sistemi, numaralı dosyalama sistemi, konu esaslarına göre dosyalama sistemi, karma dosyalama sistemi ve sanal dosyalama sistemi şeklinde yedi başlık altında ele almak mümkün.

Sıra numaralı dosyalama sistemi nedir?

a) Sıra Numaralı Dosyalama Sistemi: Bu sistem dosyaların “1” den başlayarak ihtiyaç duyulan numara kadar numaralan- ması ve tasnifin de rakam sırasına göre yapılmasıdır. Bu tasnif sistemi basit ve kullanımı kolaydır. Çoğunlukla personel dosyaları için sicil numaraları esasına göre bu sistem uygulanır.

Standart Dosya Planı ne demek?

STANDART DOSYA PLANI Dosya Planı, kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri sonucunda teşekkül eden belgelerin, sistemli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak üzere önceden hazırlanmış konu ve konu numaraları envanteridir.

Dosyalama nedir ne demek?

Herhangi bir amaç altında bilginin düzenlenmesi, sıralı hale getirilmesi ve değerlendirilmesi için yapılan çalışmaya dosyalama denir. Dosyalama hem gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir hem de bilgisayar üzerinde yapılabilmektedir.