Üyelik sözleşmesi nedir?

Üyelik Sözleşmesi / Kullanıcı Sözleşmesi Üyelik Sözleşmesi, üyelik gerektiren veya hesap açılması gereken internet siteleri için geçerli bir sözleşmedir. Kullanıcı, üyelik sözleşmesini onaylayarak site sahibi ile arasında bir hukuki ilişki kurmakta ve taraflar karşılıklı olarak sorumluluk altına girmektedir.

Mesafeli Satış sözleşmesi Nasıl?

Mesafeli satış sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

  1. Taraflar. Satıcı ve tüketicinin kim olduğu, adresi, fatura bilgisi vs. ayrıntılı olarak yazılmalıdır.
  2. Konu.
  3. Ödeme.
  4. Teslimat.
  5. Mücbir sebep.
  6. Satıcının sorumlulukları.
  7. Alıcının sorumlulukları.
  8. Sipariş.

Mesafeli Satış sözleşmesi borcu nedir?

29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 17. maddesine göre, satıcı malın tüketiciye teslimine kadar oluşan hasar ve kayıptan sorumludur. Yani malın örneğin kargo firmasında ürünün zarar görmesi, hasara uğraması, kırılması veya kaybolması hallerinden tüketici sorumlu tutulamaz.

E ticaret mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Mesafeli satış sözleşmesi, e-ticaret sitesi sahiplerinin alıcılara karşı hazırladığı sözleşmelerdir. Bu sözleşme müşterilerin e-ticaret sitesinden alışveriş yaparken ve alışveriş sonrasında yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçebilmek ve prosedürlerle ilgili ön bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Kullanım ödüncü sözleşmesi nedir?

Kullanım ödüncü (âriyet) sözleşmesi, bir şeyin kullanılmasının belirli bir süreyle başkasına karşılıksız olarak devri borcunu doğuran bir sözleşmedir. Kullanım ödüncü sözleşmesi rızaî bir sözleşmedir. Kullanım ödüncü sözleşmesi karşılıksız ve eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmedir.

Kullanım sözleşmesi nedir?

Kullanım ödüncü sözleşmesi, ödünç verenin bir şeyin karşılıksız olarak kullanılmasını ödünç alana bırakmayı ve ödünç alanın da o şeyi kullandıktan sonra geri vermeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanıyor.

Mesafeli işlem sözleşmesi nedir?

Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının …

E ticaret sözleşmesi nedir?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir dediğimizde; uzaktan iletişim araçlarıyla yapılan online alışverişi resmileştiren bir sözleşmedir. Firma ve müşteri arasındaki mal ve hizmetlerin uzaktan satın alınmasını taraflar arasında beyan eden bir sözleşmedir.