Ülkemizde avukat kelimesi ilk defa hangi metinde kullanılmıştır?

1884 tarihinde Padişahın iradesi ile “Rumelii Şarki Vilayetine Mahsus Avukatlık Kanunu” çıkmış ve Türkiye’de ilk defa bir kanun metninde “avukat” tabiri kullanılmıştır. 1886 yılında çıkan 2.

Avukatlık mesleğinin tarihsel gelişimi nde ağırlıklı olarak belirlenen yargılama türü nedir?

Tarihin ilk dönemlerinde, avukatlık hizmeti genellikle güzel konuşma (retorik) sanatını iyi bilen hatipler tarafından yürütülmekteydi. Bu nedenle avukatlık mesleğinin tarihsel gelişiminden bahsederken ağırlıklı olarak Ceza yargılaması alanındaki savunma safhası ön plana çıkmaktadır.

Avukatlık mesleğine kabul için aranan olumlu şartlar nelerdir?

6.1.1. Olumlu Koşullar

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak.
  • Türk Hukuk Fakültelerinin Birinden Mezun Olmak veya Yabancı Memleket Hukuk Fakültesinden Mezun Olup Da Türkiye Hukuk Fakülteleri Programlarına Göre Noksan Kalan Derslerden Başarılı Sınav Vermek.
  • Staj Bitim Belgesi Almış Olmak.

Avukatlık mesleği ile bağdaşan işler nelerdir?

5.2. Avukatlık Mesleğiyle Bağdaşan İşler

  • – Milletvekilliği, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeliği.
  • – Hukuk alanında Profesör ve Doçentlik.
  • – Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Hukuk Müşavirliği ve Sürekli Avukatlığı ile Avukat Yazıhanesinde Ücret Karşılığı Avukatlık.

Avukatlığın tekelci niteliği nedir?

Kanunun dava evrakı düzenleme, dava etme, savunma, adli işlemleri takip, icra takibi yapma ve avukatlara ait diğer yetkileri kullanma şeklinde yaptığı düzenleme göz önüne alınarak sadece avukatlara tanınan bu hakkı “dava tekeli”, “avukat tekeli” ya da “avukatlık tekeli” olarak adlandırmak mümkündür.

Avukatlık bir kamu hizmeti midir?

Yasa’nın 1. maddesi “Avukatlığın mahiyeti” başlığını taşımakta olup, “avukatlık kamu hizmeti ve serbest bir meslektir” demektedir. Yasa’nın 1. maddesine eklenen ikinci fıkra şöyledir: “Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.”