Ücretli izin hakkı varken ücretsiz izin kullanılır mı?

Yıllık ücretli izin dönemine ilişkin ücret peşin olarak ödenip, sigorta primleri tam olarak yatırılıyor. Ücretsiz izin döneminde ise iş sözleşmesi askıya alınmış oluyor. İşveren öncelikle ücretli izin kullandırabileceği gibi, hiçbir ücret ve prim ödemesi gerekmeyecek olan ücretsiz izin kullandırmayı tercih edebiliyor.

Yıllık ücretli izin bölünebilir mi?

“Madde 56 – Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin 53’üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak, 53’üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir.

İşveren çalışanı kaç gün ücretsiz izne çıkarabilir?

İş Kanunu’nun “Yıllık Ücretli İznin Uygulanması” başlıklı 56. maddesinde de, “Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne …

Ücretli izin ve ücretsiz izin ne demek?

Ücretli ve ücretsiz izni ayıran en büyük fark ücretli izinde işçi çalışmadığı dönemde dahi kendisine normal ücreti ödenir, ücretsiz izinde ise işçinin izinli olduğu süre içerisinde herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz.

Personele kaç gün ücretsiz izin verilebilir?

bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olan işçilere bir olanak tanınarak, talep etmesi ve bu durumu belgelemesi koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren tarafından “toplam dört güne kadar ücretsiz izin” verilmesi öngörülmüştür (İşK. m. 56/VI).

Ücretsiz izin süresi en fazla ne kadardır?

Bu izin talebi 6 aya kadar olmalıdır. İlk başta ücretli izne ayrılan kişi bu izni uzattığı zaman maaş alamaz. Çünkü ücretli çıkılan izin bittiği zaman alınan izin ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şekilde izne devam eden kişi maaş alamaz.

Yıllık ücretli izin hakkı ne zaman doğar?

Yıllık İzin Ne Zaman Hak Edilir? İşçi çalıştığı her bir yıllık dönemin sonunda izine hak kazanacaktır. İşveren yıllık izin hakkını işçiye bir yıl içerisinde kullandırmalıdır. İşverenin değişmesi veya işyerinin devri, bu işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin haklarının ortadan kalkmasına sebep olmaz.

Yıllık ücretli izin nasıl kullanılır?

İzin talebinin zamanı Çalışan, yıllık izin talebini işverene en az 1 ay önceden bildirmesi gerekir. İşçi yıllık izni, hak ettiği tarihten itibaren takip eden yıl içerisinde dilediği zaman kullanabilir. İzin talebiyle alakalı en önemli detay ise işçinin talebini en az 1 ay öncesinden işverene bildirmesi gerekliliğidir.

En fazla kaç gün ücretsiz izin verilebilir?

Ücretsiz izne çıkarılan işçi tazminat alabilir mi?

İş Kanunu’na göre, normalde işveren rızası dışında işçiyi ücretsiz izne ayırdığında, işçi bu durumu haklı fesih sebebi yapabiliyor. Haklı olarak iş akdini fesheden işçi kıdem tazminatını alıp işten ayrılabilir.

Hangi durumlarda ücretli izin verilir?

“İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.

Işçi ücretsiz izni kabul etmezse ne olur?

“Uygulamada ‘Ya işe gel ya da ücretsiz izni kabul et’ gibi durumlar yaşanacaktır. O noktada da işçi ücretsiz izni kabul etmediği ve işverenin işçiyi işten çıkardığı durumda mecburen bir hukuk yoluna başvurulacaktır.” Eğer işçi bunu kabul etmezse sözleşme feshi yoluna gidip, eğer varsa kıdem tazminatı hakkını alabilir.”