Ticari sigortalar nelerdir?

Ticari Alacak Sigortası; işletmenizin mal veya hizmet satışlarından doğacak nakit akışını korumak için alacaklarınızı garanti altına almayı amaçlayan bir sistemdir. Bu sigortayı uygulayan şirketler, müşterilerine ait işletmelerin finansal durumunu takip ve analiz ederler.

Ticari risk sigortası ne demek?

Ticari faaliyetlerinizi yürüttüğünüz işyerinizin binasını, demirbaş ve emtianızı, yangın,yıldırım infilak, hırsızlık, sel ve su baskını, terör, grev, lokavt, kötü niyetli hareketler, dahili su, fırtına, yer kayması, taşıt çarpması, kar ağırlığı, kasa yangın ve hırsızlık, yangın infilak mali sorumluluk, cam kırılması.

Anadolu hayat sigorta neleri kapsar?

İhtiyacınıza yönelik seçeceğiniz hayat sigortası ile hayatta kalma, yaşam kaybı, kritik hastalıklara yakalanma, kaza sonucu yaşam kaybı, kaza ya da hastalık sonucu tam/kısmi ve kalıcı sakatlık, tedavi giderleri, gelir kaybı, gündelik tazminat, istemdışı işsizlik, geçici sakatlık ve hastaneye yatırılma gibi dönüşümlü iş …

Ticari alacak sigortası desteği nedir?

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Finansal sigorta ne demek?

Finansal Risk Sigortaları, başınıza gelebilecek maddi kayıpları güvence altına alan profesyonel sorumluluk sigortalarıdır. Finansal Risk Sigortaları, Mesleki Sorumluluk Sigortaları konularında güvence sağlar.

Coface limiti nedir?

TİCARİ ALACAK SİGORTASI HİZMETİ Alıcılar için belirlenen kredi limitleri kapsamında, yurt içine 120 güne kadar yapılan, yurt dışına ise 180 güne kadar yapılan peşin ve banka teminatı dışında kalan açık hesap satışları kapsamaktadır.

Sigorta ürünü fiyatına ne ifade eder?

Sigorta bedeli ne demektir? Sigorta bedeli, taraflarca kararlaştırılan ve sigorta poliçesinde belitilen durumların gerçekleşmesi halinde sigortacının ödeyeceği azami miktardır. Poliçede yazılı olan tutardır.

Ticari kredi sigortası nedir?

Ticari Kredili Hayat, Yapı Kredi Bankası’ndan işletmelerin kullandığı nakit ya da gayrinakit kredinin, şirketin sahibi veya ortağının yaşam kaybı riskine karşı, güvence sağlayan sigortadır.