Ticaret Odası adres değişikliği nasıl yapılır?

Ticaret Sicil’e başvuru: Aşağıdaki evraklar ile başvuru yapılacak:

 1. Adres değişikliğine ilişkin dilekçe. Dilekçeye Mersis başvuru no yazılmalıdır.
 2. Yönetim Kurulu ya da Ortaklar Kurulu kararı (noter onaylı)
 3. Ortaklar Kurulu kararı alınmış ise toplantıya katılanları gösterir Hazirun Cetveli (varsa)

Ltd şirket adres değişikliği nasıl yapılır?

Şirketinizin adres değişikliğine dair bildirimini taşınmanızı izleyen 30 gün içerisinde yeni vergi adresinizin bağlı olduğu vergi dairesine yapmanız gerekir. Bildirim sonrasında adres değişikliği için adres kodu ile dilekçe yazmanız ve dilekçeyi kira kontranızla birlikte Vergi Dairesine götürmeniz gerekir.

Şirket adres değişikliği nasıl yapılır 2021?

Şirket adres değişikliği işlemlerinde yönetim kurulu veya ortaklar kurulunun noter onaylı kararı dilekçe dosyasına eklenmelidir. Genel kurul kararı, noter onaylı bir örneği ile belgelenmeli, düzenlenen hazirun cetveli dilekçeye ilave edilmektedir. Şirket adres değişikliği Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bildirilir.

Adres değişikliğinde Mersis No değişir mi?

Aynı il içinde adres değişikliği yaptığınızda MERSİS bunu kabul etmez. Bu yüzden, adres değişiklik işlemini “Değişikliği Başlat” menüsü üzerinden adres güncellemesi yaparak onaya göndermeniz gerekir. Kararı onaya gönderdikten sonra MERSİS size bir referans numarası verir.

Şirket adres değişikliği ne kadar tutar?

Limited Şirket

Sıra No İşlem Türü Oda Ücreti
1 Adres Değişikliği 70,00
2 Adres Değişikliği (Numarataj) 0,00
3 Amaç ve Konu Tadili 200,00
4 Bağımsız Denetçi Tescili 200,00

Adres değişikliği tescile tabi mi?

Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Adres Değişikliği ve Ticaret Siciline Tescili. Dolayısıyla şirket merkezi (adresi) değişikliği durumunda bu değişikliğin tescil edilmesi gerekmektedir. Bu konuda yetkili organ tarafından alınan adres değişikliği kararının ticaret sicil müdürlüğünde tescil ve ilanı gerekmektedir.

SGK adres değişikliği nasıl yapılır 2020?

SGK adres değişiklikleri için dilekçe hazırlanırken verilmesi gereken bilgiler şunlardır:

 1. İşverenin adı ve soyadı
 2. Adres bilgisi.
 3. İrtibat numarası
 4. E-posta adresi.
 5. Dilekçe konusu.
 6. Adres değişikliği yapılan tarih ve yeni adres bilgisi.
 7. İşverenin imzası

Adres değişikliğinde vergi levhası değişir mi?

Adres değişikliğine ilişkin bildirimin yeni vergi sayılmayacak vergi dairelerince adres değişikliği işlemine tabi tutulacaklardır. İşyeri naklinin, aynı il içerisinde veya iller arasında olması, farklı uygulama yapılmasını da gerektirmeyecektir.

Şirket Unvan Değişikliği nerelere bildirilir?

Aynı şekilde, tüzelkişiler de unvan, merkezin bulunduğu yer, kuruluş yılı, işyeri türü, şube adı ve bunlarla ilgili adres bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri de bir aylık süre içerisinde vergi dairelerine bildireceklerdir.

Işyeri adres değişikliği kaç gün içinde bildirilmeli?

BİLDİRİM SÜRELERİ
BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY BİLDİRİM SÜRESİ
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
İŞ DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE
İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

Şahıs Şirketi adres değişikliği nasıl yapılır?

Şayet şahıs şirketi ticaret sicile kayıtlı ise MERSİS’e başvuru yaparak bir talep numarası almanız ve bölge temsilciliğine giderek dilekçe vermeniz gerekmektedir.

 1. Adres değişikliğine dair dilekçe.
 2. Daha sonra yeni adresinizin ibrazı ve vergi levhası fotokopisi ile dilekçe dosyanızı teslim ederek süreci başlatabilirsiniz.