Tez savunması ne kadar sürer?

Bir savunma sırasında, öğrenciye tez komitesi üyeleri tarafından soru sorulur. Sorular genellikle açık uçludur ve öğrencinin çalışmalarıyla ilgili eleştirel düşünmesini gerektirir. Bir savunma sadece 20 dakika sürebilir veya komitenin amacına ve programın gerekliliklerine bağlı olarak bir saat veya daha uzun sürebilir.

Tez savunması en geç ne zaman yapılır?

Tez jüri önerisi Enstitü Yönetim Kurulundan geçtikten sonra en geç bir (1) ay içinde tez savunma sınavı yapılmalıdır.

Tez Savunma sunumunda neler olmalı?

Tez Sunumunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

  • Tez sunumu, tez konusunun içeriğine göre çeşitlenmektedir.
  • Tez sunumundaki slaytlarda izleyenlerin dikkatini dağıtacak şekille uzun cümleler yer almamalıdır.
  • Sunum girişinde savunmayı yapacak kişiye ve savunulacak teze ilişkin temel bilgiler yer almalıdır.

Tez ne zaman teslim edilir?

Yüksek lisans öğreniminde azami süre 6 yarıyıldır ve tez 6’ıncı yarıyıl sonuna kadar istenilen herhangi bir tarihte teslim edilebilir.

Bir tez ortalama kaç sayfa olmalı?

Tez; lisans ve yüksek lisans tezlerinde yapılan daha çok literatür taraması şeklinde hazırlanan araştırmalardır. 80 ile 120 sayfa arasında olur.

Tez savunması yapılmazsa ne olur?

Yarıyılın sonunda tez savunması yapılmazsa öğrencinin ilişiği kesilir. * Öğrenci danışmanıyla belirlediği tez konusunu (Form – T03) en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ana bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye önerir. Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Yüksek lisans tez süresi ne kadardır?

Tezli yüksek lisans, 2 dönem ders (1 yıl), 2 dönem de tez (1 yıl) olmak üzere 4 dönemde (iki yıl) tamamlanır. İhtiyaç olması durumunda dönem olarak uzatma yapılabilir. YÖK’ün hazırladığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre en fazla 2 dönem (1 yıl) daha uzatma yapılabilir.

Tez bir dönemde biter mi?

YÜKSEK LİSANS SÜRESİ (danışman gerekli gördüğü takdirde bir dönemde 42 kredilik ders de verebilir. 60 kredi asgari koşuldur) Tez Dönemi ise en az 30 kredi olmak durumundadır 90 kredi’ye (60+30=90) ulaştıktan sonra Tez dönemi sona erebilir.

Tez savunması ne kadar sürer?

Yüksek lisans tez savunması süresi, genellikle en az 30 dakika ile 1 saat arasında olan bir süre zarfında yapılması istenir.

Yayınlanmış tezler dipnotta nasıl gösterilir?

Tezlerin dipnot gösterim şekli: Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Yüksek Lisans Tezi/Doktora Tezi, Üniversite Adı, Yıl; Sayfa Numarası. Yazar Soyadı, Tez Adı, Sayfa Numarası.

Yüksek lisans Tezi kaç kaynak olmalı?

kaynak olarak 15 kaynak ise idealdir. tez olduğu iddia ediliyorsa kaynak yetersizliğinden konuyu değiştirmek, genişletmek 50+ kaynağa ulaşmak gerekir. o kadar kaynağı okuyup değerlendirip bir “tez” etrafında birleştirirseniz ortaya 70+ sayfalık metin çıkar.

Tez savunması en geç ne zaman yapılır?

“Tez Savunmasının Yinelenmesi” istenen aday, yüksek lisans tezleri için en geç 3 (üç) ay; doktora tezleri için 6 (altı) ay içinde bir kez daha tez savunmasına girmesi gerekir. Adayın tez savunmasında ikinci kez başarısız olması durumunda Enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans Tez savunması nasıl yapılır?

Savunma günü, öğrenci büyük bir toplantı odasında jüriye ve diğer dinleyicilere sunum şeklinde tezini ana hatlarıyla anlatır. Jüri tezle ilgili sorularını sorar ve öğrenciyi dışarı alır. Öğrenci dışarı çıkınca, jüri aralarında tartışarak öğrenciye dair kararını verir.

Yüksek Lisans Tez Savunma sınavı Nasıl olur?

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı nasıl yapılır? Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

Dipnotta dergi nasıl gösterilir?

Makalelerin dipnot gösterim şekli: Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı): Sayfa Numarası.

Kitap dipnotta nasıl gösterilir?

Tek yazarlı kitap dipnot gösterim şekli: Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Baskı Sayısı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi; Sayfa Numarası. Yazar Soyadı, Kitap Adı, Sayfa Numarası.

Master tezi kaç sayfa olmalı?

YÖK Tez Merkezi tarafından yayınlanan tezlere baktığınızda ülkemizde yazılmış yüksek lisans tezlerinin ortalama 100 sayfa olduğunu görebilirsiniz. Ancak yine aynı kaynakta başarılı bulunmuş ve kabul edilmiş 65 sayfalık tezler olduğu gibi, 200 sayfadan daha uzun tezler olduğunu da görebilirsiniz.

Tez en fazla kaç sayfa olmalı?

Tez Giriş kısmı maksimum 1,5 sayfadan oluşur.

Yüksek lisans tezi ne zaman yapılır?

Yüksek lisans için tez konusu ve çalışma planı en erken ikinci yarıyılın başında en geç ikinci yarıyılın sonunda danışman tarafından anabilim dalı başkanlığına sunulur (Senato: MADDE 28). Tez çalışmasında yasal veya özel izin belgesi gerektiren durumlarda, izin belgelerinin tez önerisiyle birlikte verilmesi …

Bitirme tezi ne zaman teslim edilir?

2019-2020 Güz Dönemi Bitirme Projesi son tez teslim tarihi 31 Aralık 2019 Salı saat 15.00’dır.