Telif kazançları ne tür kazançtır?

Telif kazancı, fikir ve sanat eserlerinden sağlanan kazançlar olarak tanımlanır. Bir başka ifade ile telif hakkının bizzat kullanılmak veya satılmak gibi çeşitli şekillerde değerlendirilmesi sonucunda elde edilen kazanç telif kazancıdır.

Telif Hakları hangi gelir grubuna girer?

GVK’nın 70. maddesinde yer alan hükümlere göre; telif haklarının, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar ile ihtira beratının mucitleri veya kanunî mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar serbest meslek kazancı olarak vergilendirilecektir.

Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesinde GVK 18 maddesi kapsamına giren telif ödemelerinden yüzde kaç oranında tevkifat yapılır?

GVK’nın 94. maddesinin birinci fıkrasında, vergi tevkifatı yapacaklar sayılmış olup, aynı maddenin 2/a bendinde de 18. madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden  oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması öngörülmüştür.

Telif Kazançlarının Vergilendirilmesi nedir?

Telif kazançlarını da kapsayan serbest meslek kazançlarında vergi sistemi değiştirildi. Kazanç tutarı ne olursa olsun daha önce sadece yüzde 17 oranında vergi alınıyordu. Değişiklik uyarınca, 2020’de 600 bin lirayı aşan serbest meslek kazançları için beyanname doldurulacak ve yüzde 40’a varan oranlarda vergi ödenecek.

Telif kazançları istisnasından kimler yararlanamaz?

Hizmet sözleşmesi ile işverene bağlı olarak çalışanların meydana getirdikleri eserler nedeniyle elde ettikleri kazançlar serbest meslek kazancı değil ücrettir. Bu nedenle bu gelirler telif kazançları istisnasına konu olamazlar.

Diş Protezciliği serbest meslek kazancı mı?

Maliye Bakanlığınca yayınlanan 128 numaralı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin Vl-b bölümünde diş protezciliği faaliyeti serbest meslek faaliyeti olarak kabul edilmiştir.

Telif hakları ile ihtira beratı nın sahibi ve kanuni mirasçılar tarafından kiralanması durumunda elde edilen gelir nedir?

a) Kiralayan telif hakkının müellifi ya da kanuni mirasçısı ise kiralanmasından elde edilen irat ”serbest meslek kazancı” olacaktır. b) Kiralayan telif hakkının müellifi ya da kanuni mirasçısı dışındaki kimseler ise kiralanmasından elde edilen irat ”gayrimenkul sermaye iradı” olacaktır.

Telif hakları ile ihtira beratlarının sahibi ve kanuni mirasçılar tarafından kiralanması durumunda elde edilen gelir nedir?

İhtira beratının mucitleri veya kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar aynı şekilde serbest meslek kazancıdır.

Istisna kapsamındaki serbest meslek gelirleri GVK 18 ne demek?

Telif kazançlarının vergilendirilmesi ile ilgili olarak, GVK’nun 18. maddesinde yer alan, “serbest meslek kazançlarında istisna” başlığını taşıyan düzenleme ile; “Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale.

GVK 18 maddesi nedir?

GVK’nun 18. Maddesine göre “telif hakkı ve ihtira beratlarına ilişkin istisna” hükümleri 7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun öncesi şu şekildeydi: “Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar …

Telif kazançları üzerinden vergi alınır mı?

Buna göre, 2020 yılı için toplamda 600.000 TL’yi aşmayan telif kazançları gelir vergisinden istisna olup, bu kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde dahi bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecektir.