Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk sigortasını kimler yaptırmalı?

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak zorunlu mudur? Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların yaptırmak zorunda olduğu bir sigortadır.

Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası neden yapılır?

Hasara yol açan kazanın çıkış nedeninin yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler olması halinde öncelikle Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası işlemeye başlar. Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karşı korunmasını temin eder.

Tehlikeli atık sigortası nedir?

Tehlikeli Madde ve/veya Tehlikeli Atık’ın neden olabileceği zararlara karşı üçüncü kişilere ödenecek tazminatları teminat altına alan bir sorumluluk sigortasıdır.

Zorunlu Sorumluluk Sigortası Nedir?

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası; Kamu ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler, Serbest çalışan hekimler, Tıpta uzmanlık mevzuatı çerçevesinde uzman olan hekimler için geçerli bir sigorta türüdür.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Nedir?

Bu sigorta, likit petrol gazı (LPG) dolumu yapan firmaların, doldurdukları, doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan tüketiciye ulaştırdıkları tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi …

Mesleki sorumluluk sigortası ne demek?

Mesleki sorumluluk sigortası, insanlarla daha fazla mesai ilişkisinde bulunan ve görev alanı gereği hizmet sunarken zarar verme riskine açık olan doktor, avukat, mühendis, eczacı, mimar, mali müşavir gibi meslek sahibi kişilerin, mesleki çalışmaları esnasındaki yanlış ya da eksik işlemleri sonucunda oluşabilecek zarar …

Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?

Zorunlu mali sorumluluk sigortası zorunlu mu?

2918 sayılı KTK.nun 91.maddesine göre: “İşletenlerin, bu Kanunun 85. maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.” …

Tüpgaz Sorumluluk Sigortası zorunlu mu?

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Bu sigortayı, Likit Petrol Gazını (LPG) depolayan, tüplere dolduran, nakleden, bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye satan LPG Dağıtım Şirketleri, yaptırmak zorundadırlar.