Taşınmaz ticareti hakkında yönetmeliğe göre yetki belgesinin süresi kaç yıldır?

(3) Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez. Bir işletmede birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunması durumunda işletme adına yalnızca bir yetki belgesi düzenlenir. (4) Yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.

Emlak yetki belgesi kimler muaf?

Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar, işletmeleri adına yetki belgesi almak zorunda olup Yönetmelik kapsamında olmadıklarından, bu işle uğraşmayan vatandaşlarımızın kendi adına tescilli taşınmazları satarken ya da kiralarken yetki belgesi alma zorunluluğu …

Emlak yetki belgesi ne zaman yürürlüğe girecek?

Türkiye’de kayıtlı kayıtsız 300 binden fazla sayıdaki emlakçılık faaliyeti gösteren işletmeyi ilgilendiren düzenleme 1 Nisan 2021’de yürürlüğe alındı. Emlak işletmelerinin yetki belgesi alabilmesiyle ilgili sunulan muafiyetler bugün sona eriyor.

Taşınmaz ticareti yetki belgesi süresi uzatıldı mı?

İşletmelere gerekli koşulları yerine getirmeleri ve yetki belgelerini almaları için 31 Ağustos 2020 tarihine kadar süre tanınmıştı. Ancak 16 Nisan 2021 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliğine göre emlak yetki belgesi başvuruları 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Emlak danışmanlığında satış işlemi sonucunda hak edilen hizmet bedeli en çok ne kadardır?

“MADDE 20 – (1) Alım satıma aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamaz.

Taşınmaz ticareti yetki belgesi kimler alabilir?

Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar, işletmeleri adına yetki belgesi almak zorundadır. Yönetmelik kapsamında, bu işle uğraşmayan üyelerimiz kendi adına tescilli taşınmazları satarken ya da kiralarken yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Gayrimenkul Satış yetki belgesi nasıl alınır?

Emlakçılık yetki belgesi alabilmeniz için taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik gereğince Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olup emlakçılık sertifikasına sahip olması gerekir.

Emlakçılar hangi odaya kayıt olur?

Emlakçı mecburi standart tebliği gereğince; emlâk komisyoncusu; Ticaret veya Ticaret Odası veya Sanayi ve Ticaret veya Esnaf Sanatkarlar Odası bünyesinde kurulan Emlâk Meslek Odalarına kayıt olmalı; üyesi olduğu meslek odasınca onaylanmış veya…

Taşınmaz ticareti yetki belgesi ne zaman son?

Hâlihazırda taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelere yetki belgesi almaları için verilen süre 31 Ağustos 2020 tarihinde sona ermiş olup, mevcut işletmelerin idari yaptırıma maruz kalmamalarını teminen durumlarını Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekmektedir.