Tamamlayıcı sağlık sigortası vergiden düşer mi?

İşveren ve işletme sahipleri, gelir vergisi beyannamesini mercilere iletmesi ve ispatlaması halinde, tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimden faydalanabilirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimi, brüt maaşın yüzde 15’inden fazla olamayacağı gibi asgari ücret tutarını da aşamaz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ne zaman yenilenir?

3 yıl süreyle Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızı kesintisiz olarak devam ettirmeniz halinde, Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkına sahip olabilirsiniz. 3 yılın sonunda, sigortalı sağlık durumu esas alınarak değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucuna göre koşullar uygunsa Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkı verilir.

Bordroda vergi indirimi nedir?

Ücretlinin, kendisi, eşi ve/veya küçük çocukları için, Sigorta Şirketlerine ödediği primlerin bir kısmını ücreti üzerinden ödeyeceği vergi tutarından düşebilmesine “Vergi İndirimi” adı verilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası kimler kullanabilir?

SGK’ya bağlı işçi, bağ-kurlu, memur gibi devletin sosyal güvenlik hizmeti altında olan bütün çalışanlar tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilirler. Bu poliçede SGK’daki gibi sadece babanın sigortası, bütün aileyi güvence altına almamaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yenileme garantisi nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına sahip kişiler sigorta şirketlerinin belirttiği süre sonunda ömür boyu yenileme garantisi hakkına sahip olabilirler. Ömür boyu yenileme garantisine hak kazanan kişiler haklarını kazandıktan sonra riskli bir hastalık geçirseler dahi prim ödemeleri değişmeden hastalık giderleri karşılanır.

Tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi nedir?

Ömür boyu yenileme garantisi, sigorta şirketinin müşterisine ömrü boyunca sağlık sigortasını aynı plan ile yenileyeceği sözünü vermesidir. Şöyle ki bazı şirketler 3 yıl sigortalılık süresi sonunda yapacağı değerlendirmede bu garantiyi verirken başka şirketler daha kısa veya uzun bir süre sonunda verebilirler.

Tamamlayıcı sağlık sigortası kimlere yapılmaz?

SGK’ya bağlı işçi, bağ-kurlu, memur gibi devletin sosyal güvenlik hizmeti altında olan bütün çalışanlar tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilirler. Eğer SGK kapsamında bir sigorta çatısı altında değilseniz tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanma hakkınız bulunmaz. Ayrıca tamamlayıcı sağlık sigortası bireyseldir.